Bod, uthus og anneks

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjon

Bod er ofte et tilbygg til huset eller garasjen, og er beregnet for oppbevaring av f.eks. redskaper eller ved.

Uthus/lekestue er en frittliggende bygning, som ikke skal brukes til beboelse.

Anneks er vanligvis et eget frittstående bygg i tilknytning til hus eller hytte, beregnet for beboelse. Eksempler på dette kan være at man har et anneks som ekstra soverom slik at flere personer skal kunne overnatte på en bolig-, eller fritidseiendom.
Funksjonelt sett kan annekset bare fungere sammen med en annen bygning ved at det ikke kan innredes eller utformes slik at det fungerer som en selvstendig boenhet. 

Krever ikke søknad

Bod

Dersom boden er på inntil 15 m2 trenger du ikke søke. 

Uthus/lekestue

For at uthuset eller lekestuen skal være fritatt fra søknadsplikten, må den tilfredsstille følgende krav:

  • Ikke ha et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 m2.
  • Mønehøyden kan ikke være over 4.0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m.
  • Kun oppføres i en etasje
  • Ikke underbygges med kjeller
  • Ikke nærmere enn 1,0 m fra nabogrensen eller annen bygning på eiendommen
  • Må ikke plasseres over ledninger i grunnen

Anneks

Krever søknad da dette ansees som bygning som skal brukes til overnatting.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Krever søknad

Tiltakene over krevet søknad dersom

  • den inneholder både kjøkken og WC/bad
  • bygningen skal brukes til overnatting

og du må søke om Ny bolig som krever søknad med hjelp av fagfolk.

Søke selv

Du kan ikke søke om anneks selv.

Søke med hjelp av fagfolk

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom bygningen inneholder kjøkken og wc/bad og/eller skal benyttes til overnatting.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Til toppen