Ny bolig/boenhet

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjon

Med bolig regnes her en selvstendig boenhet med alle funksjoner som soverom, stue, kjøkken og bad, og som har egen atkomst.

En bolig kan også bygges om slik at man har mulighet til å leie ut f.eks. en leilighet. Utleie av en del av eksisterende bolig er ikke i seg selv søknadspliktig, men opprettelse av en egen boenhet vil kunne føre til at du må søke om dette.

Krever søknad

Hvis du skal oppføre ny bolig på egen tomt, må det søkes med hjelp av fagfolk om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt.

Hvis du skal bygge en leilighet i huset ditt, må det søkes om dersom

  1. boenheten har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett,
  2. har egen inngang og
  3. er fysisk atskilt fra øvrige enheter

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke med hjelp av fagfolk

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Hvis du skal leie ut deler av huset ditt, og det er en dør mellom deg og utleiedelen, trenger du ikke søke.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Når bygget er ferdig

Du kan ikke ta i bruk bygget før du har fått ferdigattest.

Til toppen