Finn informasjon om din eiendom

Innhold

Oversikt over hvor du kan finne informasjon om en eiendom.

Kart og eiendomsinformasjon

For bestilling av digitale kart, arealplaner og annen informasjon for en eiendom brukes en av formidlingsløsningene i listen nedenfor.

Reguleringsplaner

En reguleringsplan regulerer bruken av tomter og bebyggelse i bestemte områder av kommunen. Plandialogen tilbyr innsyn i planer og bestemmelser for din eiendom. Løsningen kan også benyttes for å sende inn kommentarer til planforslag som berører din eiendom eller interesser.

Kommunal eller fylkesvei

Sjekk om eiendommen har adkomst fra, eller ligger inntil, vei som driftes av kommunen eller fylket. Dette kan ha betydning for byggegrenser, muligheter for ny avkjørsel, eller hvem du skal henvende deg til.

Kulturminne

Se om ditt hus er registrert som kulturminne.

Byggesaker

Se byggesaker knyttet til eiendommen.

Min Eiendom

I portalen Min Eiendom finner du relevant informasjon knyttet til din eiendom. Du finner blant annet informasjon om areal, eiere, eiendomsgebyrer, kart, renovasjon, feiing og tilsyn.

Min Eiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer.

For å få tilgang til informasjonen må du logge deg på med Bank-ID.

Matrikkelen

Norges offisielle register over eiendommer, bygninger, boliger og adresser.

Telefonnummer til Kartverkets brukerstøtte for Matrikkelen:
Telefon 32 11 81 70
E-post  matrikkelsupport@kartverket.no.

Tinglysing

Offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom.

Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å gjøre oppslag i grunnboken på internett, helt gratis. Finn eiendommen i kartet, og klikk deretter på «Vis mer informasjon om eiendommen».

Til toppen