Feiing av piper og ildsteder

Innhold

Informasjon om hva som skal feies og hvor ofte.

Hvor ofte skal det feies?

Feiing av røykkanal skal utføres etter behov. Hyppighet er avhengig av fyringsmåte og sotmengde, denne settes av brannvesenet.

Hva feies ikke?

Røykkanal som ikke er tilknyttet ildsted, eller som er blendet på toppen feies ikke.

Melding om ildsted

Ikke alle boligeiendommer ligger inne med pipe/ildsted, og disse kommer ikke med på liste til feieren. Det er derfor viktig at dersom du ikke har hatt feiing må du melde inn ildstedet.
Ved spørsmål om egen eiendom kan Larvik brann og redning kontaktes.

Innmelding av ildsted

Vi varsler om feiing vi SMS

Det blir sendt ut varsel om tidspunkt for feiing via tekstmelding til huseiers mobil noen dager i forkant av feiingen.

Det er viktig at huseier besvarer henvendelsen om tidspunkt for feiing, enten ved å bekrefte eller avkrefte om tidspunktet passer.
Dette skjer via SMS eller ved å ringe til avsendernummeret.

SMS'en du mottar på mobiltelefonen din, er et personlig varsel.

Dersom det er noe du lurer på, er det derfor viktig at du tar direkte kontakt med feieren som har ansvaret for å gjennomføre feiing i din bolig/bygg.

Dersom feiing skal utføres uten at beboer/huseier er tilstede, må dette avtales med feier på forhånd.

Til toppen