Risikobasert tilsyn og feiing

Ansatte i avdelingen for tilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper og ildsteder.

I tråd med Forskrift om brannforebygging har Larvik brann og redning lagt om sine lovpålagte tjenester om tilsyn og feiing til å bli risikobasert.

Larvik brann og redning sitt mål er å forebygge brann slik at tap av liv og verdier unngås.  Det betyr at vi går tilsyn og feier ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, type byggverk, samt fyringsmønster.

Ut i fra dette vil vi prioritere boliger med høyere brannrisiko. Noen boliger vil derfor få tilsyn og feiing oftere, mens andre vil få det utført sjeldnere. Du kan kanskje tenke "jeg så feieren hos naboen min i går, men hvorfor kom han ikke til meg?". Det kan da være at din nabo har fått vurdert høyere brannrisiko.

Til toppen