Slik lages planen

Planområdet omfatter platået som ligger lokalisert over ny jernbanetunnel og E18-tunnel og utgjør den ene «vingen av sommerfuglen» innenfor de langsiktige utviklings grensene for byen.

Til toppen