Mulighetsstudie

Mad arkitekter har utformet en mulighetsstudie for Martineåsen.

Mulighetsstudien er utformet for å visualisere hvordan en ny bydel kan utformes og fremstå. 

Studien er i sin form visuell og har som hovedformål å formidle en visjon for utviklingen av området. Dette betyr at studien i liten grad går i detalj på boligløsninger, arkitektonisk formspråk og tekniske løsninger, men at den i stedet formidler hovedgrep for utviklingen, stedskarakter, bebyggelsesstrukturer, typologi og områdekarakter for delområder, samt prinsipper for infrastruktur og bærekraftige prinsipper for tilpasning til landskapet. 

Til toppen