Områdeplaner

Innhold

Oversikt over områdeplaner i Larvik kommune.

Hva er en områdeplan?

Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen.

Aktuelle områdeplaner

KST sak Navn Status  Vedtatt
  Faret - Nordby  Planprogram er vedtatt.  27.11.12
6036/13 Larvik indre havn    17.06.15
  Kaupang fornminne Mål om å få planen vedtatt i 2018.
Planprogram er vedtatt.
 
  Martineåsen Planprogram er vedtatt. 21.10.15
  Tenvik    
Til toppen