Områdeplaner

Innhold

Oversikt over områdeplaner i Larvik kommune.

Hva er en områdeplan?

Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen.

Aktuelle områdeplaner

Navn Status  Vedtatt
Kaupang fornminne Sluttbehandles høsten 2022  
Martineåsen Planprogram er vedtatt 21.10.15
Tenvik Kommer til førstegangs behandling vinteren 2022/2023  
Til toppen