Områdeplaner

Innhold

Oversikt over områdeplaner i Larvik kommune.

Hva er en områdeplan?

Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen.

Aktuelle områdeplaner

Navn Status  Vedtatt
Faret - Nordby Sluttbehandlet og vedtatt i kst 15.12.21
Kaupang fornminne Sluttbehandles høsten 2022  
Martineåsen Planprogram er vedtatt 21.10.15
Tenvik Kommer til førstegangs behandling vinteren 2022/2023  
Til toppen