Om prosjektet

Innhold

Informasjon om arbeidet med områdeplan for Martineåsen - en ny bydel i Larvik.

Om Martineåsen

Larvik kommune har som et av sine hovedmål å tilrettelegge for vekst og økt tilflytting til Larvik. Utviklingen av Martineåsen som boligområde er et viktig grep for å nå dette målet.

Martineåsen ligger som en åsrygg rett syd for E18 ved Farriseidet, i retning Posrgrunn. Fra Martineåsen er det utsyn over Farrisvannet i nordøstlig retning, Larviksfjorden i sørlig retning samt de omkringliggende skog- og landbruksområdene i foten av åsen.

På de over tusen dekar store arealene skal det oppføres et sted mellom 1500 og 3000 boliger ila de neste 20 årene. Som en ny bydel skal Martineåsen ha kvaliteter som evner å tiltrekke seg unge mennesker med høy utdannelse, være urban, miljøvennlig og pulserende.

Bydelen skal ha en egenidentitet som kan skille seg ut i et stadig mer bevisst boligmarked. Løsningene som velges skal være gjennomarbeidede, langsiktige og visjonære.

Formål/hensikt

Planprogrammet er første fase i planarbeidet for Martineåsen. Hensikten med planprogrammet er å avklare rammer og premisser for planarbeidet og avklare ambisjonene for utviklingen.

Planprogrammet skal avklare hvilke tema som skal konsekvensutredes og avklare utredningsomfanget. 

Det skal settes søkelys på viktige forutsetninger, utfordringer og målsettinger for planarbeidet.

Vedtatte dokumenter

Vedtatt i kommunestyret 21.10.15.

Planavgrensning

Kommer

Framdriftsplan

  • Fastsettelse av planprogram høst 2015
  • Utarbeidelse av planforslag "dato kommer"
  • Høring av planforslag "dato kommer"
  • Egengodkjenning av plan "dato kommer"
Til toppen