Si din mening om ny jernbane

Innhold

Nå er kommunedelplan med konsekvensutredning for ny dobbeltsporet jernbane lagt ut på høring. Høringsfrist: 15. mars 2019

Kommunestyret har vedtatt at alle alternativer for stasjonsløsning og trasévalg for ny jernbane legges ut på høring. Nå kan du komme med dine innspill. 

I forbindelse med at saken nå ligger ute til høring, har Larvik kommune sendt ut informasjonsbrev til alle som står som grunneier av eiendommer innenfor alle korridoralternativene. Nærmere 1.500 brev har gått ut til grunneiere som kan bli berørt av utbygging av ny jernbane. Noen grunneiere har muligens fått flere eksemplarer av samme brev. Det gjelder hvis man eier flere eiendommer. Det er også slik at alle som står som eier av en eiendom har mottatt dette brevet, noe som betyr at man også mottar brev hvis man er deleier av eiendom. 

Informasjonsskriv til grunneiere. 

Høringsuttalelser

Du kan sende innspill og høringsuttalelse elektronisk via Plandialogen, pr e-post eller pr brev.

Frist for innsending av høringsuttalelse: 15. mars 2019

Hvordan sende inn høringsuttalelser?

Spørsmål/kontakt

Eivind B. Larsen
Arealplanlegger
telefon: 33171839 / 93071590

Til toppen