Siste nytt 51/2023

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Høring - folkevalgtes godtgjørelse

Kommunestyret vedtok 13. desember 2023 å sende forslag til endringer i forskrift om folkevalgtes godtgjørelser ut på høring. I forslaget er det gjort justering i godtgjørelsen i forhold til dagens forskrift for Larvik kommune. Frist for uttalelse er 31. januar 2023. 

Folkevalgte Kommunestyret

Kurs i mestring av depresjon

I vårt samfunn er forekomsten av depresjon forholdsvis høy, mens tilgangen til effektiv behandling kan være begrenset. På nyåret starter vi opp med tilbudet KID – en gruppebasert kursrekke som skal lære deltagere å mestre egen depresjon.

Bjarte Gjone Og Stine Hellesnes Wallin Kursledere Kid (1)

Stort dieselutslipp i Lågen

Rundt 24 000 liter diesel havnet tirsdag ettermiddag i Lågen ved Kongsberg etter en borreepisode ved en bensinstasjon. Brannsjef, Jan Olav Vagle, regner med at utslippet passerer Hvittingfoss i løpet av onsdagen.

Jan Olav Vagle

Siste sjanse for å besøke julemarkedet

Torsdag 21. og fredag 22. desember er siste sjanse for å besøke julemarkedet i år. I salgsbodene finner du blant annet lokal kunst, aloe vera-produkter, honning, hjemmelaget sjokolade og mye mer!

Julemarked Røyka Sik

Hvordan kildesortere i jula?

Jula er en tid for mye kos og hygge, men den kommer også med mye avfall. Husk å sett deg inn i hvordan du kildesorterer ting som for eksempel gavepapir, gavebånd, juletrær og raketter. Takk for at du kildesorterer!

Juletre Gjennvinning Istock

Ta vare på hverandre i jula

Det er mange syke for tiden. Derfor har vi noen viktige beskjeder til innbyggere tida framover: – Vi prioriterer nødvendig helsehjelp, kontakt legevakt hvis det haster eller du trenger råd – og hold deg hjemme til du blir frisk.

Larvik Kommune Jul2023

Endrede hentedager i jula og første nyttårsdag

Husk at avfallet kan bli hentet på en annen dag og tid enn vanlig i jula og første nyttårsdag. Er det tilfeller av manglende henting skal det meldes i fra om dagen etter tømmedag.

Julenissen Henter Søppel

Frivillighetsuka

Tirsdag 30. januar, onsdag 31. januar og torsdag 1. februar arrangeres Frivillighetsuke i Larvik – en ny, årlig møteplass for frivilligheten. Her kan du kan møte andre frivillige og få nyttig informasjon og kompetansepåfyll. 

Untitled Design (11)

Vedtatte reguleringsplaner

  • Planutvalget vedtok i møte 12. desember 2023 endring av reguleringsplan for Steinsnes vest (arkivsakID 22/9045) etter forenklet prosess, pbl §12-14.
  • Kommunestyret vedtok i møte 13. desember 2023 detaljert reguleringsplan for Reidar Teigens vei 10 og 12 (planID: 202210).

Plankart, bestemmelser og andre plandokumenter finnes i Plandialogen.

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 4 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32. Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller postmottak@larvik.kommune.no.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Krav om innløsning

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Forslag til detaljert reguleringsplan for Bøkestredet (arkivsakID 22/7977) er lagt ut til offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet forslaget i møte 12. desember 2023. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen.

Innsending av merknader

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for innsendelse av merknader er 10. februar 2024.

Ledige stillinger

Publisert 21. desember 2023.

Til toppen