Kurs i mestring av depresjon

Innhold

KID er en gruppebasert kursrekke som skal lære deltagere å mestre egen depresjon. Ny kursrekke starter i april!

I vårt samfunn er forekomsten av depresjon forholdsvis høy. Tilgangen til effektiv behandling kan være begrenset, og terapeuter som møter pasienter individuelt har ofte lange ventelister.

KID er en kognitiv tilnærming til å mestre egen depresjon. Metoden har vist seg å være effektiv og Folkehelseinstituttet oppfordrer derfor landets kommuner til å opprette gruppetilbudet til sine innbyggere.

Gjennomføring av kurset

KID gjennomføres i grupper og det legges opp til åtte samlinger. Gruppene skal ikke være større enn at den enkelte deltaker kan kjenne seg trygg i fellesskapet.

KID følger et kurshefte hvor teori, metode og hjemmeoppgaver er fordelt på ti ulike kapitler. Selve kurset er gratis, men deltakerne må kjøpe kursheftet som koster ca. 450 kroner.

Bjarte Gjone Og Stine Hellesnes Wallin Kursledere KID
Bjarte Gjone og Stine Hellesnes Wallin skal være kursledere for KID i Larvik.

Kurslederne er sertifiserte for å kunne gjennomføre KID, og det stilles formelle krav for å kunne bli sertifisert som kursleder.

Oppstart 18. april

KID i Larvik gjennomføres i regi av virksomhet psykisk helse og avhengighet, med kurslederne Stine Hellenes Wallin og Bjarte Gjone.

Neste mulighet for å delta på KID i Larvik blir med oppstart torsdag 18. april kl. 16.00 til 18.30. Alle samlingene gjennomføres på Larvik sykehus.

Mer informasjon og påmelding

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Stine Hellenes Wallin på 94 01 10 23, eller Bjarte Gjone på 45 51 64 08.

Til toppen