Ta vare på hverandre i jula

Innhold

Det er mange syke for tiden. Derfor har vi noen viktige beskjeder til innbyggere tida framover: – Vi prioriterer nødvendig helsehjelp, kontakt legevakt hvis det haster eller du trenger råd – og hold deg hjemme til du blir frisk.

– På grunn av et høyere sykefravær vil det  kunne ta noe lenger tid å få hjelp. Det gjelder spesielt for hjemmetjenesten og legevakten, forteller kommunalsjef Guro Winsvold.

Hun understreker at de som trenger det mest vil få den hjelpen de trenger. 

For hjemmetjenesten betyr det helt konkret at noen besøk kan bli utsatt, forklarer hun.

– I en tid med mye sykdom må vi prioritere, sier hun, samtidig som det er viktig å ta vare på hverandre. Vi oppfordrer pårørende til å ta seg litt ekstra av sine nærmeste nå i høytiden, hvis man er frisk.

Hun oppfordrer innbyggere med nyoppståtte luftveissymptomer til å holde seg hjemme. 

– I disse tider er det viktig at innbyggere tar ansvar for egen helse, og forhindrer å spre sykdom. 

Riktig bruk av legevakta

– Som innbygger kan du sikre at riktig bruk av legevakta blir gjennomført, da hjelper du både deg selv og dine medinnbyggere, forteller Stine Iversen, som er avdelingsleder for Larvik legevakt.

Innbyggere som trenger akutt hjelp hos legevakta skal få hjelp, det gjelder også de som er usikre og trenger rådgivning.

– Kan det vente, bør du bestille time hos fastlegen din. Er du usikker kan du også ta kontakt med oss for å få råd, sier Iversen.

Legevakta opplever at mange ringer for å bestille koronatest.

– Det er ikke lenger en generell anbefaling om dette, men noen personer er ekstra utsatt for alvorlig sykdom som følge av luftveisinfeksjoner. Folkehelseinstituttet anbefaler personer i enkelte risikogrupper å ta selvtest. Er du i risikogruppa kan du hente gratis selvtest på Servicetorget i Feyersgate 7 eller Sentralen i Svarstad, avslutter Stine Iversen.

Grunnleggende smitteverntiltak

Hold deg hjemme

Ved nyoppståtte luftveissymptomer og nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk. Du reduserer også risiko for smittespredning ved å holde avstand, begrense tid du er sammen med andre og ved å være utendørs i stedet for innendørs.

Hoste- og håndhygiene

Gode hostevaner er avgjørende for å begrense smitte fra luftveiene hos en som er smittet av ulike luftveisagens.  

Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

Prøv å hoste/nyse i et papirtørkle (som du kaster etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Utfør håndhygiene (fortrinnsvis med såpe og vann) etter all kontakt med luftveissekret eller gjenstander som kan være forurenset med dette. Bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel om såpe og vann ikke er tilgjengelig.

Til toppen