Siste nytt 48/2023

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Stavern skole har nådd milepæl

Torsdag ble det avholdt såkalt «kranselag» på Stavern skole - som markerer at bygget er lukket og tett utvendig. Rehabiliteringen av skolebygget er i rute foran skolestart i 2024. 

Stavern Skole November 5

Brann på Grinda

Fredag brøt det ut brann i et lagerbygg fylt med søppel på Grinda. Brannsjef Jan Olav Vagle og mannskap var raskt på plass og fikk kontroll på brannen.

Jan Olav Vagle

Utkast til ny forskrift om vann- og avløpsgebyr er ute på høring

Formannskapet vedtok 8. november 2023 at utkast til ny forskrift skulle legges ut på høring. Endringene består hovedsakelig i at faktura for vann- og avløpsgebyr fremover vil bli sendt ut månedlig og at tiden før en vannmåler må kalibreres eller skiftes økes til 15 år.

web_vannkran.jpg

Menn i helse søker menn

Larvik kommune ser etter etter voksne arbeidssøkende menn som vil ta fagbrev som helsefagarbeider gjennom Menn i helse. Utdanningen er komprimert og tilrettelagt for arbeidssøkende menn i alderen 25 til 55+. 

Menn I Helse Promo Kull 2024 Liggende

Godkjent detaljert reguleringsplan

I møtet 15. november 2023 godkjente kommunestyret detaljert reguleringsplan for Holmejordetveien 11, med arkivsakID 19/6132 og planID: 202014.

Planutvalgets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Politisk møteplan uke 49

Kontrollutvalget i Larvik kommune
Tirsdag 5. desember fra kl. 12.00 til 15.30 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Utvalg for klagesaker
Tirsdag 5. desember fra kl. 12.00 til 16.00 i Romberggata 4

Utvalg for valgsaker
Onsdag 6. desember fra kl. 17.00 til 21.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Ledige stillinger

Publisert 30. november 2023.

Til toppen