Siste nytt 44/2023

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Slik blir du bedre forberedt på krise

Den landsomfattende Egenberedskapsuka 2023 gjennomføres fra 30. oktober til 5. november – å tema for årets utgave er å ØVE! Vi oppfordrer alle innbyggere til å øve og ta nødvendige grep for å styrke egenberedskapen.

Egenberedskapuka Foto DSB

Budsjettet 2024: Utvikling uten økonomisk vekst

Larvik kommune leverer gode tjenester for over 4 milliarder kroner hvert eneste år, og det skal vi fortsette med! Men vi har også lave inntekter, høy gjeld, økte kostnader og stadig flere innbyggere med behov for kostnadskrevende velferdstjenester.

Untitled Design (2)

Vinner av byggeskikkprisen: – Pappa var veldig syk, men fikk oppleve at det sto ferdig

Garasjen han var så glad i ble revet, men til gjengjeld fikk Aage Sletsjøe datteren Hege som nærmeste nabo. Før han døde rakk han å se datterens drømmehus bli realisert.

Hege Sletsjøe 3

Politisk møteplan uke 45

Formannskapet
Onsdag 8. november fra kl. 17.00 til 21.00 i Festiviteten

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt
Torsdag 9. november fra kl. 09.00 til 15.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Godkjente reguleringsplaner

Planutvalget vedtok i møte 31. oktober 2023 følgende endringer av reguleringsplaner etter forenklet prosess, pbl § 12-14:

        ArkivsakID 23/3310 Endring av reguleringsplan for Tvedalen skytebane ved Åres,

planID: 200806.

        ArkivsakID 23/6895 Endring av reguleringsplan for Busekallen, planID: 146.01

Planutvalgets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Offentlig ettersyn

ArkivsakID 18/17267 - Detaljert reguleringsplan for Hemskogen, gbnr 1093/5 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

ArkivsakID 22/12881 - Detaljert reguleringsplan for Eidsten fritidsbebyggelse, del av gbnr 4103/1 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 31. oktober 2023 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til høring og offentlig ettersyn i
Plandialogen

Merknader til planforslaget sendes inn via elektronisk skjema eller skriftlig med referanse til
arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for innsendelse av merknader: 16. desember 2023

Ledige stillinger

  • Lærer, Voksenopplæringen
  • Lærer grunnskole
  • Sykepleier/vernepleier
  • Arbeider, Kommunalteknikk
  • Fagarbeider vei
  • Helsesykepleier
  • Helsefagarbeider

Publisert 2. november 2023.

Til toppen