Kunngjøringer uke 9/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Tilskudd til lag og foreninger 2021

Søknadsfrist 15. mars

Lokale idretts- og friluftslivsforeninger, og frivillige organisasjoner med virksomhet innen kunst- og kulturfeltet, kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2021.

Retningslinjer for tildeling, annen relevant informasjon og digitalt søknadsskjema ligger på følgende to sider:

Tilskudd til idrett- og friluftslivsforeninger

Tilskudd til lag og foreninger innen kulturfeltet

Spørsmål rettes til Kultur og idrett v/ Silje Strømberg, silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947.

Tilskudd til nærmiljøaktiviteter

Søknadsfrist 15. mars

Ordningen har som mål å stimulere til åpne, tilgjengelige og allmennyttige lavterskelaktiviteter, i regi av frivillige aktører. Både grupper og enkeltpersoner kan søke, men med unntak av organisasjoner som omfattes av kommunens «tilskuddsordning for lag og foreninger».

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 5000 kroner, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne tilrettelegge for en konkret nærmiljøaktivitet. Det er to årlige tildelinger, med søknadsfrister 15. mars og 1. september.

Retningslinjer for tildeling, annen relevant informasjon om ordningene og digitalt søknadsskjema.

Spørsmål rettes til Kultur og idrett v/ Silje Strømberg, silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947.

Åpne møter uke 10/2021      

Tirsdag 9. mars

ALLE DIGITALE MØTER STREAMES LIVE PÅ KOMMUNETV - Følg møtene her

Planutvalget kl. 12.00-16.00, digitalt

Befaringer:

  • 09.00 Frammøte Jordelia 45
  • 09.35 Anvik Nedre (ved Ramnsveien 86)
  • 10.15 Blåbakken 22
  • 11.00 Lunsj
  • 12.00 Møtet starter

Ved befaringene anbefales det å holde 2 meters avstand og bruk av munnbind.

Eldrerådet kl. 13.00-15.00, digitalt

Ungdomsråd kl. 17.00-20.00, digitalt

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 17.30-19.30, digitalt

Innvandrerråd kl. 18.00-20.00, digitalt

Onsdag 10. mars

Utvalg for klagesaker kl. 15.00-16.30, digitalt (streames ikke - all saker er unntatt offentlighet)

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift kl. 17.00-20.00, digitalt

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring kl. 17.00-20.00, digitalt

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring kl. 17.00-21.00, digitalt

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering kl. 17.00-21.00, digitalt

publisert 04.03.2021 

Til toppen