Tilskudd til utvikling av små park- eller nærmiljøanlegg

Innhold

Organisasjoner og beboersammenslutninger kan søke om tilskudd til mindre anlegg og innretninger i boområder og tilhørende nærområder.

  • Tilskudd kan innvilges for inntil 50 % av kostnadene, begrenset til maks 10 000 kroner per prosjekt.
  • Dersom Larvik kommune er grunneier, må det foreligge en driftsavtale før tilskudd kan utbetales.
  • Tilskudd kan gis til lekeplasser, men ikke til drift av disse.
    Før det gis tilskudd til sandlekeplasser, må velforeningen som søker inngå driftsavtale med kommunen.
  • Dersom dere søker om midler til anlegg som krever nabovarsler og byggetillatelse, må det foreligge byggetillatelse/godkjenning før det gis tilskudd.

Slik søker du

Søknadsfrist 9. april. 

Søk støtte til nærmiljøanlegg

Tildeling

Tilskuddstildeling skjer én gang per år.

Rapportering

Søkere som blir tildelt midler er pliktige til å:

  • levere regnskap for bruk av midlene
  • gi en kort rapport om tiltaket – før tilskuddet utbetales.

Det skal sendes inn skriftlig rapport til kommunen om bruk av tilskuddsmidlene innen 1. desember samme år.

Kontaktinformasjon

Tilskuddsordningen administreres av virksomhet Kultur og idrett.

Kontaktpersoner:

Relaterte lenker

Til toppen