Kunngjøringer uke 33/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

 • Sykepleiere
 • Sykepleier/vernepleier

Felleslegat for undervisning

Felleslegat for undervisning i Larvik kommune har søknadsfrist 1. oktober.

Legatets formål skal være å hjelpe ungdom, hjemmehørende i Larvik, som trenger støtte til videre praktisk og teoretisk utdanning utover grunnskolenivå. Bidrag kan også gis til den som tar sikte på omskolering og/eller voksenopplæring. Utdeling av legatets midler skjer 1. november hvert år hvis det foreligger kvalifiserte søkere.

Er dette aktuelt for deg? Eller er det noen du bør tipse om legatet? Les mer og søk digitalt her.

Pårørendeskolen 2019

Pårørendeskolen er et kurs for deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom.

Kurset inneholder forelesninger og gruppesamlinger om:

 • Sykdomslære - Hva er demens?
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Pårørendes situasjon
 • Jus og lovverk
 • Velferdsteknologi
 • Informasjon om Larvik Kommunes tilbud og tjenester

Kurskvelder er tirsdager 17/9, 24/9, 8/10 og 15/10 kl. 18.00 - 21.00.

Sted: Villa Kveldsol, Tjøllingvollen.

Kursavgift: 300 kroner.

Påmelding til:

 • Siri Mehl, telefon 98231380, e-post siri.mehl@larvik.kommune.no
 • Anne Hedvig Heggen, telefon 98231760, e-post anne.hedvig.heggen@larvik.kommune.no

Tilskudd til nærmiljøaktivitet

Skal du søke om tilskudd til nærmiljøaktivitet? Neste søknadsfrist er 1. september.

Søknad fremmes digitalt her.

Ordningen har som mål å stimulere til åpne, tilgjengelige og allmennyttige lavterskelaktiviteter, i regi av frivillige aktører. Både grupper og enkeltpersoner kan søke, men med unntak av organisasjoner som omfattes av kommunens tilskuddsordninger for lag og foreninger.

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 5000 kroner, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne tilrettelegge for en konkret nærmiljøaktivitet. Det er to årlige tildelinger, med søknadsfrister 15. mars og 1. september.

Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon om ordningene.

Har du spørsmål? Kontakt Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg, e-post silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947.

Tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2020-2023

I henhold til vedtak i kommunestyresak 150/10 skal følgende søknader om tilskudd behandles politisk og vurderes samlet én gang per år, i forbindelse med budsjettbehandlingen:

 1. Søknader som faller utenfor eksisterende kommunale tilskuddsordninger.
 2. Engangssøknader om beløp over 100.000 kroner.
 3. Søknader som vil få økonomiske konsekvenser for kommunen over flere år.
 4. Søknader om kommunalt investeringstilskudd til idrettsanlegg, og ekstraordinære idrettssøknader.

Søknad i form av prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan, sendes innen 1. september, i e-post til postmottak@larvik.kommune.no eller Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. Forsendelsen merkes "Søknad om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2020-2023: Arkivsak 19/2187".

Åpne møter uke 34/2019 

Tirsdag 20. august

Planutvalget kl. 12.00 - 15.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4.

fremmøte for befaring kl. 08.45 i Romberggata 4

 • 09.05 Solum
 • 09.50 Holmfossveien 75
 • 10.30 Hovlandveien 104
 • 10.55 Tollerodden
 • 11.10 Storgata 47 (plansak)

Kontrollutvalget for alkoholomsetning kl. 18.00 - 20.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

Onsdag 21. august

Kommunestyret kl. 17.00 - 21.00 på Sliperiet Kulturverksted, Hammergata 15. Ekstraordinært møte vedrørende InterCity.

publisert 15.08.2019

Til toppen