Felleslegat for undervisning

Innhold

Nå er det mulig å søke støtte fra Felleslegat for undervisning. Frist for å søke midler er 1. oktober hvert år.

Målgruppe

Legatets formål skal være å hjelpe ungdom, hjemmehørende i Larvik, som trenger støtte til videre praktisk og teoretisk utdanning utover grunnskolenivå. Bidrag kan også gis til den som tar sikte på omskolering og/eller voksenopplæring.

Søknadsfrist

Frist for å søke er 1. oktober hvert år.

Slik søker du

Du kan søke fra skolestart etter sommeren.

I søknaden må du legge ved følgende filer digitalt:

  1. Siste årets skatteoppgjør
  2. Bekreftelse fra studiested på mottatt plass

Hvis du har utgifter til skolepenger eller andre store utgifter i forbindelse med studier skal det legges ved dokumentasjon på disse.

Søk om midler fra Felleslegatet for undervisning i Larvik kommune

Tildeling

Ved tildeling legges vekt på hvilke utgifter utdanningen fører med seg og søkerens økonomiske stilling.

Utdeling

Utdeling av legatets midler skjer 1. november hvert år hvis det foreligger kvalifiserte søkere, med et samlet beløp på inntil en tredjedel av grunnbeløpet i folketrygden.

Vedtekter

Til toppen