Kunngjøringer uke 29/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Viktig informasjon 

Planer til høring 

  • ArkivsakID 22/8221 Høring av nytt veinavn - Markestranda/Markstranna.
  • ArkivsakID 22/8222 Høring av nytt veinavn – Wåleveien
  • ArkivsakID 22/5783 Høring av nytt veinavn - Eikhaugen/Eikehaugen

Se https://www.larvik.kommune.no/politikk/hoeringer/ for mer informasjon 

Merknader kan sendes på e-post til postmottak@larvik.kommune.no. Frist for å komme med bemerkninger er 26. august 2022.

Tilskudd

Skal du søke på tilskudd til integreringstiltak for ukrainske flyktninger, et kulturprosjekt eller -arrangement eller en aktivitet? Da må du søke før 1. september!

Les mer om tilskuddene og søk her

SMS med tilbud om oppfriskningsdose 2

Nå vil du over 75 år motta en SMS med tilbud om oppfriskningsdose 2.

Se hvordan du kan svare på SMS-tilbudet

Ledige stillinger

Publisert 21. juli 2022.

Til toppen