Kunngjøringer uke 20/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Vernepleier/sykepleier
  • Logoped
  • Prosjektleder/leder
  • Teamleder skole
  • Avdelingsleder fagstøtte
  • Vanningeniører
  • Psykolog/pp-rådgiver
  • Avdelingsleder hjemmetjenesten
  • Bibliotekarer
  • Sykepleier

Høring - Detaljert reguleringsplan for Borgejordet gbnr 2011/4 m.fl.

Frist for innsendelse av merknader: 2. juli 2021

Les mer og send merknader her

Høring - Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Høring av innspill K23 Værvågen

Frist for innsendelse av merknader: 2. juli 2021

Les mer og send merknader her

publisert 21.05.2021 

Til toppen