Høring - Detaljert reguleringsplan for Borgejordet gbnr 2011/4 m.fl.

Frist for innsendelse av merknader: 2. juli 2021

Planutvalget behandlet i møte 11.05.2021:

  • ArkivsakID 18/19488 Detaljert reguleringsplan for Borgejordet gbnr 2011/4 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen