Høring - Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Høring av innspill K23 Værvågen

Frist for innsendelse av merknader: 2. juli 2021

Kommunestyret behandlet i møte 12.05.2021:

  • ArkivsakID 18/38. Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Høring av innspill K23 Værvågen

I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14 er innspillet lagt ut til høring og offentlig på denne siden.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema, eller via e-post til postmottak@larvik.kommune.no eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen