Eierskap og samarbeid

Innhold

Kommunens eierinteresser og samarbeidspartnere.

Eierskap

Kommunen har eierinteresser i ulike selskaper/foretak med ulik organisasjonsform:

  • Kommunale foretak (KF)
  • Kommunale oppgavefellesskap (KO) etter kommuneloven kap. 19
  • Interkommunale selskap (IKS)
  • Aksjeselskap (AS)
  • Samvirkeforetak (SA)

Vedtatte dokumenter

Selskaper

Selskapets navn  Selskapsform Vedtekter/avtaler
Larvik Havn KF KF Vedtekter
Larvik Kulturhus Bølgen KF KF Vedtekter
IUA Vestfold KO Samarbeidsavtale
START KO Samarbeidsavtale
Gea Norvegica Geopark IKS IKS Selskapsavtale
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) IKS Selskapsavtale
Larvik Arena IKS IKS Selskapsavtale
Sør-Øst 110 IKS IKS Selskapsavtale
Vestfold krematorium IKS IKS Selskapsavtale
Vestfold og Telemark revisjon IKS IKS Selskapsavtale
Vestfold Vann IKS IKS Selskapsavtale
Avtale mellom Vestfold Vann IKS og Larvik kommune
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS IKS Selskapsavtale
Vestfoldmuseene IKS IKS Selskapsavtale
Greve Biogass AS AS Vedtekter
iFokus AS AS Vedtekter
Styreinstruks
iFokus Holding AS AS Vedtekter
Styreinstruks
iFokus Kompetanse AS AS Vedtekter
Styreinstruks
iVekst AS AS Vedtekter
Styreinstruks
Larvik By AS AS Vedtekter
Torget 1 Larvik AS AS Vedtekter
Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR) AS Vedtekter
Avtale om avfallshåndtering
Bibliotekstentralen SA SA Vedtekter
Kommunalt krisesentertilbud i Vestfold Vertskommunesamarbeid Samarbeidsavtale
MST CAN Vertskommunesamarbeid Samarbeidsavtale
Larvik Kommunale Boligstiftelse Stiftelse Vedtekter
​Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg Stiftelse Vedtekter
Stiftelsen Betjeningsboliger ved Larvik sykehus Stiftelse Vedtekter
Stiftelsen Kjærra Fossepark Stiftelse Vedtekter
Stiftelsen Lardal eldresenter Stiftelse Vedtekter
Stiftelsen Laurvigs Hospital Stiftelse Vedtekter
Stiftelsen Realfag Larvik Stiftelse Vedtekter
Stiftelsen Tollerodden/Kirkestredet 9 Stiftelse Vedtekter
Oslofjordens Friluftsråd Frivillig samarbeid Vedtekter
Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold Forening Vedtekter

Politiråd

Politirådet i Larvik ble opprettet i 2008 etter initiativ fra Vestfold Politidistrikt. Dette er en egen avtale mellom kommunen og Politiet.

Bakgrunnen er regjeringens beslutning om at det skal etableres et mer formalisert samarbeid mellom politidistriktene og kommunene. Det skal opprettes lokale politiråd som samler politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid og felles idédugnader. Dette gir en arena for å omsette kunnskap om lokale problemer til en samordnet innsats.

Arbeidet i et Politiråd vil gi kommunale myndigheter mulighet til å komme med nyttige innspill til politiets prioriteringer og planlegging.

På samme måte vil også politiet har mulighet til å påvirke kommunens planer og prioriteringer, hele tiden med målet å forebygge kriminalitet og uønskede hendelser.

Kommunen og politiet er enige om noen felles utfordringer i Larvik kommune:

  • forebygging av kriminalitet
  • forebygging av radikalisering
  • integrering av flyktninger
  • trygghet og trivsel i kommunen
  • trygghet på veinettet

Deltagere i Politirådet

Ordfører (som leder) og varaordfører, kommunaldirektør (som nestleder), SLT-koordinator, kommunalsjef for oppvekst og kultur, kommunalsjef for helse og omsorg og politistasjonssjefen i Larvik og politikontakten.

Politirådet har minst 4 møter i året.

Politikontakt i Politiet er: Vidar Duvholt

SLT-koordinator i Larvik er: Erica Gutterød Dabe

Til toppen