Nå er vinneren kåret

Juryen kom fram til samme konklusjon som Folkestemmen i arkitektkonkurransen Europan, nemlig forslaget fra (Re)generate.

(Re)generates forslag i Europan-konkurransen tilknyttet Larviks tomt
(Re)generates forslag var både Folkestemmens og Europan-juryens foretrukne Europan-forslag. De foreslår et bibliotek inne i Bøkkerfjellet og et flerfunksjonelt kultursenter nede ved sjøkanten. Disse to fokuspunktene skal være sammenkoblet av det visuelt sterkeste elementet i forslaget, broen.

Hvordan lage den beste forbindelsen mellom Bøkkerfjellet og Indre havn? Det var dette europeiske arkitektkontoret skulle lage forslag til.

Til sammen leverte hele 19 kontorer inn forslag til Larviks tomt.

– Aktuelle for både fagfolk og folk flest

Den internasjonale juryen satt blant annet den prisvinnende spanske arkitekten Luis Basabe Montalvo, sammen med anerkjente kollegaer fra både Finland, Danmark og Norge. Juryleder er Ida Winge Andersen. 

De fikk forslagene i sommer, og har jobbet med dem helt fram til november hvor det var jurymøte i Wien og kåring av vinnere. I juryens omtale av vinnerforslaget skriver de blant annet “forslaget skaper en sterk forbindelse mellom byen, Bøkkerfjellet og sjøkanten.”

– Dette viser at folkestemmens vurderinger har vært gode. Forslaget fra (Re)generate omfatter elementer som oppfattes som aktuelle både for fagfolk og folk flest. Det styrker grunnlaget for å jobbe videre, forteller Hanne Øyen Herland i Larvik kommune. 

Deltakere i folkepanalet Folkestemmen
Cornelia (16) og Anne-Grete (74) var to av deltakerne i folkepanalet Folkestemmen som ga konkrete anbefalinger om utvikling av tomta

Finansiering og veien videre 

Kommunen har foreløpig kun satt av planleggingsmidler til prosjektet, men det eksisterer en utbyggingsavtale om delfinasnering av en broforbindelse mellom Bøkkerfjellet og Indre havn/Sanden. 

Prosjektet som har vært med i Europankonkurransen er en av de prioriterte nøkkelprosjektene i byutviklingsprogrammet. Dette er langsiktige utviklingsprosjekt der økonomisk bærekraft er en av de viktigste forutsetningene.

Eventuelle bygninger som skal følge med, for eksempel et nytt bibliotek, er ikke en del av denne avtalen.

Kommunen skal også jobbe med næringslivet for å finne økonomiske løsninger som kan sikre at prosjektet realiseres.

Re(generate)s forslag til Larviks Europan-tomt
"Strandlinjen domineres av to karakteristiske trekk – det kulturelle senteret inkludert et bibliotek og adkomsten til fjorden. Å ta vann som en del av forslaget er en smart og naturlig løsning for å unngå å skape en direkte grense der havet møter landet " skriver blant annet Europan-juryen.

– Hvor realistisk er det at dette blir noe av?

– Vi har en medfinansiering på prosjektet, og det gjør at politikerne ønsker å prioritere det. Vi skal også jobbe med å få tak i investorerer, sier Ingerid Heggelund som er prosjektutvikler i Larvik kommune.

– Hva skjer videre? 

– I februar skal vi ha en workshop i Oslo. Vinnerforslaget skal være et utgangspunkt for videre arbeid, og skal tilpasses og videreutvikles, forteller Heggelund.

Sammen med flere ansatte som jobber med byutvikling i kommunen skal hun møte vinnerne digitalt senere i desember.

Til toppen