Larvik er utvalgt i europeisk arkitektkonkurranse

Innhold

Larvik kommune har fått ja til å delta med prosjekt og tomt i den anerkjent europeiske arkitektkonkurransen Europan. – Dette er skikkelig gøy og kan bli et viktig prosjekt for Larvik, sier prosjektutvikler Ingerid Heggelund.

Prosjektet og tomta som Larvik skal delta med, strekker seg fra parkeringsplassen ved Bøkkerfjellet, Bøkkerfjellet og helt ned til Tollboden hvor den gamle Fiskerhavna lå. 

Mange kjenner til at det er planlagt en byheis fra Sanden og opp til Bøkkerfjellet 

– Oppgaven som arkitektene får er å løse et sammensatt behov. Det handler i hovedsak om å gjøre noe med barrierene som høydeforskjellen mellom Indre Havn og Bøkkerfjellet og dagens infrastruktur - jernbanespor og fylkesvei utgjør.

Heggelund understreker at det ikke er gitt at det blir en rett-opp-og-ned-heis. 

– Det kan bli en forbindelse formet som ramper eller trapper, men det kan også bli en heis, eller en kombinasjon, sier hun. Heggelund forteller at Arendal for ikke lenge siden fikk en slik tradisjonell heis og brokonstruksjon.

Bøkkerfjellet og utsikten

Nå som siste byggetrinn på Sanden er i sluttfasen har utsikten på Bøkkerfjellet forandret seg.

Heggelund er opptatt av at det nye prosjektet ikke skal sperre utsikten mot sjøen mer. 

– Jeg har tro på at god landskapsarkitektur kan løse slike utfordringer - også rette opp uheldige konsekvenser som tidligere byggeprosjekter har forårsaket. 

Europan Besøk1
Europan

Eksterne bidragsytere

Det er foreløpig kun satt av planleggingsmidler til prosjektet i kommunen. Derimot har kommunen en avtale med utbyggeren av Sanden, som sier at eiendomsselskapet skal bidra med 50% av det som kan bli en forbindelse mellom Bøkkerfjellet og Indre Havn. 

Dette har ligget som et krav og en forutsetning for utbyggingen på Sanden helt siden 2006.

I byutviklingsprogrammet er det vedtatt at kommunen skal utvikle en sentrumspark på Bøkkerfjellet, og kommunen skal også vurdere ny lokasjon for biblioteket. 

For arkitekter og planleggere under 40 år

Europan er en konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år.  Annethvert år stiller kommuner og utbyggere fra ulike land med tomter til en felles undersøkelse og fornyelse av europeiske byer. 

– Dette er den største arkitektkonkurransen i Europa, og er et springbrett videre i karrieren for de som deltar. Fire norske kommuner har fått tilbud om å delta i år, forteller Heggelund.

Europan har som mål å bidra til nyskaping innen byplanlegging og arkitektur, styrke lokal ekspertise og medvirkning, samt å legge til rette for oppdrag til unge arkitekter. Europan 17 har temaet “CARE”.

Tenker å etablere borgerpanel

 Nå skal prosjektgruppen jobbe sammen med Europan med behovsbeskrivelse for å spisse utlysningen. 

 – Vi skal også snakke med andre byer og kommuner som har hatt tilsvarende prosesser.  Vi planlegger også å etablere et borgerpanel, hvor innbyggere kan være med på hele prosessen, fra start til slutt.

Forslag presenteres sommer 2023

Vanligvis kommer det mellom 20 og 40 forslag/svar fra arkitekter fra ulike land i Europa.

Utlysningen skjer våren 2023. Fristen for å levere inn forslag/svar blir juni 2023. 

– Sommeren 2023 skal Larvik kommune og Europan presentere forslagene/svarene på en utstilling. Vi gleder oss til å se hva de foreslår! Avslutter Ingerid Heggelund.

Europan 2016
Til toppen