Bidrar med viktige stemmer

Innhold

Cornelia (16) og Anne-Grete (74) er to av deltakerne i Folkestemmen – et folkepanel i Larvik, som skal gi konkrete anbefalinger om utvikling av tomta som strekker seg fra parkeringsplassen ved Bøkkerfjellet og helt ut på Vestre Brygge.

Cornelia (16) og Anne-Grete (74) er to av deltakerne i Folkestemmen.
Folkestemmen har allerede gjennomført tre samlinger, og det er to samlinger til før vinterferien. Cornelia (16) og Anne-Grethe (73) er to av deltakerne..

Larvik kommune er nemlig en av fire norske byer som er valgt ut til å delta i den anerkjente europeiske arkitektkonkurransen Europan 17. Prosjektet kommunen deltar med handler om hvordan vi kan skape en god forbindelse mellom Bøkker’n og Indre havn i tillegg til å utforske møtet mellom bypromenade og strandpromenade. 

– Unge europeiske arkitekter har til sammen 47 prosjekter fra hele Europa å velge mellom. Vi håper at mange av dem velger å levere et forslag til vår tomt, sier prosjektutvikler Ingerid Heggelund i Larvik kommune.

Folkestemmens oppgave er å fortelle arkitektene om hvilke behov, kvaliteter og muligheter de skal ivareta for å utvikle området til et sted som skaper stolthet og glede for innbyggerne i Larvik.

– For å gi arkitektene best mulig forståelse for behovene og et godt kunnskapsgrunnlag  ønsket vi å få med innbyggerne i Larvik, og inviterte til et folkepanel, forteller Heggelund.

Det er mange ulike meninger, og ting jeg aldri hadde tenkt på!

Detakere i Folkestemmen
God dialog i gruppediskusjonene.
Nærbilde av bord med hånd som holder postitlapp
Gule lapper blir flittig brukt under samlingene.

Overraska og spent

5000 tilfeldige innbyggere fra hele kommunen fikk i høst en SMS med spørsmål om de ønsket å bli med i et folkepanel. Hele 10 prosent takket ja. En av dem var Anne-Grete Jenset (74).

– Jeg ble overraska da jeg ble trukket ut, forteller Jenset, som synes det er spennende at kommunen involverer innbyggere i prosessen.

– I dag er det ikke noe kommunikasjon mellom Bøkkerfjellet og ned til Indre havn, jeg lurer på hvordan vi i all verden skal løse det. Det blir gøy å se forslagene som arkitektene kommer med!

– Mange ulike meninger

Cornelia Skjølberg er 16 år gammel og er elev ved Thor Heyerdahl videregående skole. En del av folkepanelet var nemlig forbeholdt unge under 18 år, og kunne melde sin interesse til skolen.

– Jeg var nysgjerrig, sier 16-åringen om hvorfor hun ønsket å delta, i tillegg får ungdommene en attest på at de har vært med. – Det blir fint å ha med på CV-en!

16-åringen forteller at hun synes det er moro å være med.

– Det er mange ulike meninger, og ting jeg aldri hadde tenkt på! Jeg er opptatt av at vi ungdommer skal ha et sted å være, forteller hun.

Cornelia Og Anne Grete (2)
Cornelia og Anne-Grete synes også det er hyggelig å bli kjent med nye folk. Folkepanelet består av tilfeldig utvalgte innbyggere som skal speile hele befolkninga, både i alder, utdannelse og bosted.

Dette har de gjort

Larvik kommune har valgt SoCentral som samarbeidspartner for å gjennomføre folkepanelet. Håkon Iversen fra SoCentral forteller at på de første samlingene har deltakerne blitt kjent med oppdraget, prosjektet og Europan.

– De har også fått høre om ulike behov byen og innbyggerne har til området som skal utvikles. Med denne informasjonen har de hatt gruppediskusjoner, og nå skal de trekke ut ting som deltakerne selv mener er viktige for utviklingen av området.

Iversen er imponert over deltakerne og engasjementet.

– De færreste av dem hadde kjennskap til Europan-konkurransen på forhånd, så selv om vi i invitasjonen til dem understreket at den viktigste kompetansen de bringer med seg til Folkestemmen er å være innbygger i Larvik kommune, så er det klart at mange møtte opp med en uro om hva de kan bidra med i noe så stort som dette.

Nærbilde av deltaker i Folkestemmen
I oktober er det aller siste samling med Folkestemmen. Da skal de gi innspill til Europan-juryen om løsningsforslagene fra arkitektene.
Fra gruppearbeid på samling i Folkestemmen
Gruppearbeidet ledes av gruppeledere.

Dette skjer videre

Folkestemmen har allerede gjennomført tre samlinger, og det er to samlinger til før vinterferien.

– Her skal Folkestemmen fortsette å diskutere og konkretisere det de vil ha med i anbefalingene sine til arkitektene i Europan-konkurransen, og til slutt formulere den endelige teksten som skal utgjøre anbefalingen.

Denne teksten skal samtlige deltakere være enige om.

– Anbefalingene blir en del av konkurranseprogrammet som arkitektene får tilsendt i mars, forteller Iversen.

 • Februar: Folkestemmen lager anbefalinger til arkitektene
 • Mars: Konkurransen lyses ut til europeiske arkitekter
 • Juni: Arkitektene leverer sine forslag
 • August: Utstilling med alle leverte forslag
 • September: Europan-juryen velger ut de beste løsningsforslagene
 • Oktober: Siste samling med Folkestemmen som skal gi sine innspill til Europan-juryen
 • Desember: Europan kårer vinner

Hva er et folkepanel?

 • Folkepaneler brukes stadig oftere for å mobilisere og engasjere folk på områder som klima, helse eller lokalsamfunnsutvikling. 
 • Et folkepanel er et tilfeldig utvalg av vanlige folk, som er representative for befolkningen. 
 • De inviteres til å komme sammen for å få tilført kunnskap og avveie argument mot hverandre, og så gi sine samlede anbefalinger til politikere eller andre beslutningstakere. 
 • Metoden er aktuell når man ønsker å  koble på innbyggerne i komplekse utfordringer. 
 • Metoden har blitt brukt på hvordan byer skal håndtere klimaspørsmål, endring av lovgivning på abort og homofili og andre verdibaserte temaer. 
 • Forskning viser at denne typer prosesser gjør at deltakerne faktisk kan endre eget standpunkt, det kan minske polarisering, og øke tilliten til demokratiet.
Til toppen