Avvikler flere kulturarrangementer og priser

Innhold

Fra og med 2024 skal ikke kommunen gjennomføre Kulturnatt, Larvik Borgermusikk, og kommunens hederspriser.

Den krevende kommuneøkonomien og behov for innsparing og effektivisering er årsaken til at kommunen nå avvikler disse arrangementene.

Kulturnatt

Kuttet innebærer at kommunen ikke lenger kan ha rollen som hovedarrangør og koordinator på vegne av utøvere, arenaer, frivillige arrangører og øvrige involverte. 

Kommunen takker for samarbeidet, og for innsatsen som kulturfrivilligheten og andre har investert i denne årlige mønstringen i 20 år.

Vi understreker at kommunen fortsatt er opptatt av å støtte opp om det lokale kulturlivet og frivillige initiativer for å skape møteplasser, bred tilgang til kulturopplevelser og et mangfold av fritidsaktiviteter. Fremover vil vårt hovedfokus være å bidra som tilrettelegger. Vi skal være en forutsigbar støttespiller for lokale kulturarrangører, ved å tilby veiledning/kompetansedeling, tilgjengelige arenaer og tildeling av tilskudd. 

Larvik Borgermusikk

Kommunen har tidligere ansatt musikere i sommerhalvåret for å spille koralmusikk i Bøkeskogen. Denne finansieringen opphører. 

Larvik kommune takker for innsatsen som musikerne har lagt ned gjennom en årrekke for å formidle en 175 år gammel immateriell kulturarv og skape en fin morgenstund for Larviks innbyggere under bøkekronene.

Kommunen vil fortsatt ha fokus på kulturarven og på lokale tradisjoner og kulturuttrykk fremover. Overfor musikere og konsertarrangører videreføres kommunens tilretteleggerrolle, ved å tildele tilskudd, og ved å tilby utlån / subsidiert utleie av kommunens kulturbygg og utendørs scener (som Bøkeskogpaviljongen, Bøkkerfjellet, Sliperiet). 

Kommunens hederspriser 

Kommunen har også besluttet å legge ned hedersprisene:

  • Larvik kommunes byggeskikkpris
  • Larvik kommunes bevaringspris
  • Larvik kommunes idrettspris – Frivilligpris
  • Larvik kommunes idrettspris – Aktiv utøver
  • Larvik kommunens kulturpris
  • Larvik kommunens kulturpris – Ung kulturutøver

Kommunen anerkjenner viktigheten av å støtte opp om kulturlivet og de gode eksemplene i by- og stedsutviklingen.

Vi er opptatt av å synliggjøre kunsten og kulturens verdi, og betydningen av frivillig innsats, når det kommer til å skape et mangfoldig og levende lokalsamfunn. Et tett samarbeid med både profesjonelle kulturaktører, frivillig sektor og næringslivet vil fortsatt være avgjørende fremover, når vi sammen skal finne gode og bærekraftige løsninger på vårt felles samfunnsoppdrag.

Til toppen