Leie lokaler på Sliperiet

Innhold

Oversikt over hva det koster å leie lokaler på Sliperiet.

Leietakere

Det er ulik pris avhengig av hvilken type leietaker du er.

  • Type 1: Intern, Larvik kommune

  • Type 2: Lokale lag og foreninger

  • Type 3: Lag/foreninger med tilhold i andre kommuner enn Larvik

  • Type 4: Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3)

  • Type 5: Andre arrangementer

Priser

Utleierom Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5
Pressverksalen , arrangement (per dag) 4145 kroner 4055 kroner 8490 kroner 12 370 kroner 17 585 kroner
Pressverksalen, øvelse/produksjon (per dag) 1310 kroner 845 kroner 3090 kroner 3090 kroner 5350 kroner
Konferanserom/orkestesal /per dag) 1040 kroner Gratis 2475 kroner 2475 kroner 5350 kroner
Café Sliperiet (per dag) Gratis Gratis Gratis Gratis 2675 kroner
Øvingsrom (per time) 525 kroner Gratis 570 kroner 590 kroner 590 kroner

Praktiske opplysninger

  • All bruk av lokaler må avtales i e-post til jon.magnus.skancke@larvik.kommune.no
  • Personalutgifter kommer i tillegg til leieprisen
  • Tilstedeværelse av husvert er obligatorisk
  • Bruk av tekniker, teknisk utstyr og riggehjelp avtales etter behov bekostes av leietaker og faktureres i henhold til faste takster.
Til toppen