Bøkkerfjellet

Innhold

Vil du holde arrangement eller lage aktivitet på Bøkkerfjellet?

Bokkerfjellet WEB Jubileumshelgen

Høsten 2021 i forbindelse med Larviks 350 års jubileum åpnet kunstverket og installasjonene “Tanzy Fumitory” på Bøkkerfjellet. Prosjektet er initiert av kunstnergruppen Sirene fra Larvik, basert på Chris Boulds kunstnerskap og utviklet av Rintala Eggertsson arkitekter AS.
Kunstverket består av 4 enkeltstående arkitektoniske konstruksjoner som til sammen utgjør et allrom. En av dem med funksjon som utescene og galleri. De fire installasjonene er midlertidige og vil stå oppe i 2 år.

I denne perioden ønsker vi at scenepaviljongen og parken kan benyttes som et sted for aktiviteter og arrangementer, likeså en park for rekreasjon som tre av installasjonene er med på å legge til rette for.

Scenepaviljongen

Vi håper at mange vil benytte seg av scenepaviljongen. Lag, foreninger, lokale aktører, grupper, enkeltpersoner m.fl. kan benytte denne og leie den gratis. Den kan benyttes både til konserter, mindre sceneproduksjoner, utstillinger, markeringer og annen aktivitet.

Scenegulvet er 6,40 m i diameter. Huskonstruksjonen kan åpnes helt ved at tre av veggene kan vippes opp og fungerer som en forlengelse av taket. Hver vegg måler 2,70 m i bredde, fra scenegulv til tak er det 1,90 m i høyde når vegg er oppslått. Det er også mulig å beholde veggene lukket med en vegg fungerende som en dør, på den måten kan veggene benyttes innvendig feks. til en utstilling. Se eksempler her: 

Scenepaviljong2

Booking

For booking og avtale om henting av nøkkel,  ta kontakt med: jon.magnus.skancke@larvik.kommune.no

Bruk av parkområdet

Bøkkerfjellet er offentlig parkområde. Vi ønsker at det i størst mulig grad er åpne arrangementer som har lav terskel for at flest mulig kan delta. Alle arrangementer som skal avholdes her må søkes om og meldes til Larvik kommune. Vi anbefaler at du leser vår arrangementsveileder, spesielt når det gjelder større arrangementer hvor flere tillatelser må innhentes og dersom det skal være billettsalg til arrangementet. 

Strøm, vann, avfall, toaletter

Det er tilgjengelig vannuttak i parken som finnes ved det store blomsterbedet i midten av parken. Det er også tilgjengelig strømuttak fra eget strømskap. Arrangør må selv medbringe evt. vannslanger og strømkabler etter behov.
Arrangør må selv medbringe avfallsdunker/container da dette ikke er tilgjengelig i parken.  Avfallet må arrangør selv frakte bort og er ellers ansvarlig for at parken er ryddet etter avsluttet arrangement.
Det er ikke tilgang til offentlige toaletter i parken. Dersom det skal avholdes arrangementer med servering anbefales det at det leies inn mobile toaletter.

Utstyr

I BUA kan du som arrangør låne gratis bord- og benkesett, her finnes også enkle pop-up telt på 3x3 m inkl. vegger som kan lånes.

BUA kan kontaktes i åpningstiden mandag, onsdag og fredag kl. 14.00-20.00.

BUA: Kontakt og informasjon 

I Sliperiet er det også mulig å låne enkelt PA anlegg.
Ta kontakt med: jon.magnus.skancke@larvik.kommune.no

Scenepaviljong (2)
Til toppen