ROM

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner.

Program for våren 2024 finner du her

Tips og råd til deg som pårørende

ROM-møtene er for pårørende til psykisk syke eller rusavhengige. 

Hvert møte har sitt tema og skal være et ROM for:

  • erfaringsdeling
  • ny kunnskap
  • læring
  • påfyll
  • endring

Formålet med ROM er å kunne tilby best mulige tjenester og samarbeid med de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. ROM skal også være et godt sted å møte andre som er i lignende situasjoner.

På ROM kommer fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. Fagpersonene kommer fra forskjellige tjenestesteder.

Hvert ROM varer i 2,5 timer med en pause halvveis.

ROM er gratis og det er en enkel bevertning.

ROM arrangeres 3–4 ganger i halvåret. Du melder deg på ett eller flere møter. Dette er ikke en fast gruppe, men åpen for alle som vil.

ROM er utviklet av Voksne for Barn (VfB). Voksne for Barn har ansvar for all opplæring, kvalitetssikring og samarbeid med kommuner og helseforetak som driver ROM.

Virksomhet psykisk helse og avhengighet, Larvik kommune, arrangerer ROM, Psykisk helse og Rus.

Voksne for Barn arrangerer ROM for deg som pårørende, berørt, forelder og fagperson innenfor disse områdene:

  • Psykisk helse
  • Rus
  • Tilrettelagte tjenester
  • Foreldre til ungdom i vanskelige livssituasjoner

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn.

Møteplass har byttet navn til ROM: R = Respekt og romslighet O = Omsorg M = Medvirkning og muligheter. 

Kontakt

Til toppen