Er du pårørende?

Er du pårørende til en som har det vanskelig psykisk eller som har problemer med rusmidler?

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner.

Hvert møte har sitt tema og skal være et ROM for erfaringsdeling, ny kunnskap, læring, påfyll og endring. Det er gratis å delta.

Du får en bekreftelse på at du slettes ikke er alene her i denne verden, og det beste er at fagfolk lærer av erfaringene man deler.

Møtedatoer

  • Tirsdag 7. februar: Hvordan påvirkes samspillet når en er psykisk syk eller strever med rus?
  • Tirsdag 7. mars: Hvordan finne glede når livet er utfordrende? 
  • Tirsdag 4. april: Håp.
  • Tirsdag 2. mai: Hvordan få til gode overganger? – behandlingsoverganger, ferier og mer.
  • Tirsdag 6. juni: Hvordan takle ferietid og sommeren?

Tid: kl. 18.00 til 20.30. Dørene åpnes kl. 17.30.

Sted: Badeparken 10, Larvik

Påmelding og spørsmål til Sissel Egenberg

ROM arrangeres av virksomhet psykisk helse og avhengighet, Larvik kommune.

ROM: R = Respekt og romslighet O = Omsorg M = Medvirkning og muligheter. 

Til toppen