Vi tilbyr

Innhold

Pårørendesenteret tilbyr kurs, livsstyrketrening og veiledning.

Under kan du se tre ulike tilbud for pårørende; pårørendekurs, livsstryketrening diagonalmøtet ROM.

Pårørendekurs 

Når noen vi er glade i er syke, berører det oss sterkt, følelsesmessig, praktisk og sosialt. Det å være pårørende er ingen lett oppgave uansett hva det gjelder. 

Pårørendekurs er for alle – uavhengig av hvilken type pårørende du er. 

Kursinnhold 

  • Å være pårørende - hva er viktig for deg?
  • Pårørendes egen helse
  • Vi tar opp temaer som for eksempel stress, dårlig samvittighet, sorg og glede

Det er gratis å delta!

Livsstyrketrening

Tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen og kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen».

På kurset retter vi blikket innover, lære å lytte til kroppen. Du lærer enkle mindfulness-øvelser og bevegelser for å kunne være mer tilstede her og nå.

Hver samling har et hovedtema som vi arbeider med fra forskjellige innfallsvinkler.

Eksempler:

  • «Hvis kroppen kunne snakke…»
  • «Hvem er jeg» – selvoppfatning og selvbilde.
  • Verdier – hva er viktig for meg?
  • Om å sette grenser.
  • Glede, dårlig samvittighet, sinne, ressurser, muligheter og valg.

ROM

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner. Møtene er for pårørende til psykisk syke eller rusavhengige. 

Formålet med ROM er å kunne tilby best mulige tjenester og samarbeid med de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. ROM skal også være et godt sted å møte andre som er i lignende situasjoner.

På ROM kommer fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. Fagpersonene kommer fra forskjellige tjenestesteder.

ROM arrangeres 3–4 ganger i halvåret, og du kan velge selv om du vil melde deg på ett eller flere møter. Det er altså ikke en fast gruppe, men åpen for alle.

Det er gratis å delta!

Individuell veiledning

Vi møtes og har samtaler der vi legger vekt på hva som er viktig for deg som pårørende og der du kan få sette ord på din situasjon og opplevelse. 

I veiledningssamtalen jobber vi med hva du som pårørende trenger for å håndtere situasjonen du står i og hvordan du ivareta deg selv med fokus på egne ressurser og bevisstgjøring om egne behov. 

Veiledningen tar utgangspunkt i første samtale der vi kartlegger behovet ditt videre.

Hvis ønskelig kan vi også ha samtaler over telefon.

Til toppen