Familieveiledning

Innhold

Familieveiledning skal sikre bedre koordinerte tjenester og hjelp som virker med fokus på ressursene til barnet/ungdommen og deres familier.

Tjenesten skal bidra til å bedre tilgangen og kvaliteten på helsetjenester for barn og unge med psykiske vansker og utfordringer knyttet til rus i Helse og omsorg. Det er opprettet et innsatsteam som et samarbeidsprosjekt mellom Virksomhet for Funksjonshemmede og Virksomhet Rus og Avhengighet.

Teamet skal jobbe med barn og unge med funksjonshemming, psykiske vansker og/ eller utfordringer knyttet til rus i kommunen.

Tiltaket er organisert under Virksomhet funksjonshemmede, men i samarbeid med Virksomhet psykisk helse og avhengighet. Tiltaket innebærer et samarbeid med alle virksomhetene i barne- og ungdomstjenester, politi og spesialisthelsetjenesten.

Formål med tjenesten

Tiltakets mål er sikre bedre koordinerte tjenester og hjelp som virker med fokus på ressursene til barnet/ungdommen og deres familier.

Hvem kan få tjenesten

  • Ungdom som går på ruskontrakt.
  • Ungdom som har brudd på ruskontrakt.
  • Barn og unge som har psykiske utfordringer.
  • Barn og unge som politiet har bekymringer rundt.
  • Barn og unge som foreldre/ pårørende har bekymringer i forhold til.
  • Foreldre\ pårørende som trenger råd og veiledning.

Betaling

Tjenesten er gratis. 

Tjenestens innhold

Man kan ta direkte kontakt med teamet, og får bistand til å søke om tjenesten dersom behov. Tjenesten skal ytes individuelt tilpasset i forhold til lengde. Teamet skal jobbe på ungdommens/- barnets arena og er derfor fleksibel i forhold til hvor man kan møtes. Teamet er behjelpelig med å koble til riktig type hjelp – kommunale- eller spesialisttjenester.

Slik klager du

Tjenesten kan påklages etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd.

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Dersom du får medhold i en formell klage på saksbehandling, omfang av tjenesten eller utførelse av tjenesten, etterkommes klagen med et nytt vedtak.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen