Rustiltak

Innhold

Råd og hjelp til rusavhengige og deres familier.

Tilbud til rusmiddelavhengige

Vi kan gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak støtte deg, slik at du kan komme bort fra eller mestre din avhengighet til alkohol eller andre rusmidler.

Vi kan om ønskelig også gi råd og veiledning til din familie.

Vi har ansvar for å vurdere og iverksette tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige, jf. kap. 10 i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Målgruppe

 • Du som er i ferd med å utvikle en rusmiddelavhengighet.
 • Du som har utviklet en rusmiddelavhengighet.

Tjenestens innhold

 • Endring – og motivasjonssamtaler med fokus på å finne frem til egne ressurser og mestringsstrategier.
 • Tilbud om hasjavveningsprogram.
 • Henvisning til poliklinisk eller døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten.
 • Oppfølging før, under og etter rusbehandling.
 • Skadereduserende tiltak som feltpleien.
 • Bistand til å strukturere og mestre hverdagen, samt tilrettelegge for meningsfulle aktiviteter og sosialt nettverk.
 • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester, med eller uten Individuell Plan.
 • Støttekontakt.

Vi tilbyr

 • Vi møter deg med respekt og er opptatt av din opplevelse av egen livssituasjon.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Du får informasjon og veiledning.
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres .
 • Vi mottar og behandler eventuelle klager.

Våre forventninger

 • Du søker selv om tjenesten og deltar i utarbeidelsen av mål og tiltak.
 • Har du husdyr, må du være forberedt på at enkelte ansatte ikke ønsker å komme i kontakt med disse.
 • Du gir beskjed dersom avtaler må endres.

Slik søker du

Søknad til individuell oppfølging skjer ved at du henvender deg selv personlig, ved egensøknad, pr telefon eller brev, eller at det søkes via fastlege eller andre tjenesteinstanser til Tjenestekontoret i Larvik Kommune.

Ved oppfølging fra virksomhet psykisk helse og avhengighet

 • Du vil få tildelt en fast kontaktperson så raskt som mulig.
 • Når en kontaktperson er bestemt, vil du motta brev om timeavtale.

Betaling

Tjenesten er gratis. 

Saksbehandling

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klage

Informasjon om klageadgang og klageskjema med veiledning finner du vedlagt vedtaket ditt.
Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf 33 34 77 90, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Garantibrudd

Dersom du får medhold i en formell klage, på saksbehandling, omfang av tjenesten eller utførelse av tjenesten, etterkommes klagen med nytt vedtak.

Kontakt

 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • T: 33171000 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen