Psykisk helsehjelp

Innhold

Det psykiske helsearbeidet i kommunen skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med psykiske vansker eller lidelser. Det skal styrke deres evne til å mestre eget liv.

Målgruppe

Du som er over 18 år og har psykiske utfordringer eller er i en livskrise.
Du som bor eller oppholder deg i Larvik kommune og som har krav på tjenesten etter Helse – og omsorgstjenesteloven.

Tjenestens innhold

 • Korttids kognitiv terapi – henvisning via fastlege.
 • Kurs i depresjonsmestring(KID), angstmestring (KAM)og leve med belastninger (KIB).
 • Endring – og motivasjonssamtaler med fokus på å finne frem til egne ressurser og mestringsstrategier.
 • Hjelp til å strukturere og mestre hverdagen.
 • Bistand til å administrere egne medisiner.
 • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan.
 • Tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter.
 • Tilrettelegge for sosiale nettverk.
 • Støttekontakt.

Vi tilbyr

 • Vi møter deg med respekt og er opptatt av din opplevelse av egen livssituasjon.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Du får informasjon og veiledning.
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres.
 • Vi mottar og behandler eventuelle klager.

Våre forventninger

 • Du søker selv om tjenesten og deltar i utarbeidelsen av mål og tiltak.
 • Har du husdyr, må du være forberedt på at enkelte ansatte ikke ønsker å komme i kontakt med disse.
 • Du gir beskjed dersom avtaler må endres.

Slik søker du

Søknad til individuell oppfølging skjer ved at du henvender deg selv personlig, ved egensøknad, pr telefon eller brev, eller at det søkes via fastlege eller andre tjenesteinstanser til Tjenestekontoret i Larvik Kommune.

Ved oppfølging fra virksomhet psykisk helse og avhengighet

 • Du vil få tildelt en fast kontaktperson så raskt som mulig.
 • Når en kontaktperson er bestemt, vil du motta brev om timeavtale.

Betaling

 • Du betaler kun for kursbok ved deltakelse på kurs.
 • Øvrige tjenester er gratis.

Saksbehandling

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klage

Informasjon om klageadgang og klageskjema med veiledning finner du vedlagt vedtaket ditt.
Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf 33 34 77 90, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Garantibrudd

Dersom du får medhold i en formell klage, på saksbehandling, omfang av tjenesten eller utførelse av tjenesten, etterkommes klagen med nytt vedtak.

Kontakt

 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • T: 33171000 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen