Grønn omsorg

Innhold

Omsorg – Trygghet – Motivasjon, fører til mestring og gir bedre Selvfølelse – bedre Livskvalitet!

Langrønningen gård, i Kvelde, etablerte «Grønn omsorg» i 1999, og driver sitt gårdsarbeid rettet mot psykisk helsevern. Grønn omsorg har som målsetting å gi økt livskvalitet til mennesker, via sosialisering og mestring, når de sysselsettes med gårdens daglige gjøremål.

Hest i terapi

Grønn omsorg driver også med «hest i terapi» - en metode som har sitt utspring i tyske institusjoner, der hesten ble brukt til rehabilitering av krigsveteraner. I psykiatrien i Norge har hest for det meste vært et fritidstilbud til pasienter, men på Grønn omsorg har vi innlemmet dette også terapeutisk.

Se hvordan vi har det

Url format not supported.

Hovedoppgaver

 • Stell av dyr – her finnes hester, ponnier, angorakaniner, mohairgeiter, villsauer og høner
 • Vedhogst
 • Matlaging
 • Veksthus
 • Søm og vev
 • Spinning av garn fra gårdens dyr

Hovedfokus

 • Sosial trygghet og et godt miljø
 • Samarbeid og samhold
 • Mestring
 • Verdiskaping
 • Nettverksbygging

Målgruppe

Mennesker med psykiske utfordringer, som liker dyr og gårdsaktiviteter.

Betaling

Tilbudet er gratis.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Besøkadresse

Kontakt

 • Gunn Tove Furulund
 • Knut Martin Furulund
  • Telefon: 98225649
 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen