Om Frisklivssentralen

Innhold

Kommunene er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen.

Ved frisklivssentralen gis det tilbud som har til hensikt å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Frisklivssentralen skal:

 • Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • Gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
 • Understøtte brukerens egen læringsprosess
 • Gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
 • Gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker
 • Styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
 • Være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Målgruppe

Frisklivssentralen er for personer som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle, eller allerede har utviklet sykdom.
Det er for eksempel egnet ved sammensatte og langvarige helseutfordringer, ved risiko for frafall fra skole eller arbeidsliv.

Vi tilbyr

 • Frisklivsresept
 • Samtaler
 • Gå-trim for alle (Larvik)
 • Livsstyrketrening
 • Bra Mat kurs
 • Sov Godt kurs
 • Mindfulness
 • Yoga

Vi overholder taushetsplikt. Det vil ikke bli gitt personopplysninger til andre uten din tillatelse.

Vi møter deg med respekt og tillit.

Våre forventninger

 • Du tar selv kontakt for avtale, evt får hjelp pårørende eller helsepersonell til å ta kontakt.
 • Har du husdyr, må du være forberedt på at disse ikke kan være med til Frisklivssentralen, heller ikke på utendørs aktiviteter.
 • Du gir beskjed dersom du uteblir fra avtaler eller avtaler må endres.

Må du søke?

Du tar selv kontakt for avtale. Du trenger ikke søke om tilbud ved Frisklivssentralen.

Betaling

Kurs ved Frisklivssentralen er gratis. Dersom du gjør avtale om Frisklivsresept på 12 uker betaler du en egenandel på 420,-

Besøksadresse

Til toppen