Frisklivsresept

Innhold

Et 12-ukers program for deg som ønsker å endre levevaner, forebygge sykdom og fremme en god helse.

Hva er frisklivsresept?

Frisklivsresept er et 12-ukers program med trening, samtaler, oppfølging, kurs og undervisning.

Varigheten på programmet kan variere noe fra person til person, avhengig av utgangspunkt og formål.  

Timeplan

Klikk på lenken under for å se timeplanen for frisklivsresepten.

Tilbudets innhold

I Frisklivsresepten har du tilbud som gågrupper, spinning, styrketrening og egentrening – samt kurs innen kosthold, søvn og treningslære. Det vil også bli arrangert inspirasjonsdager med ulikt innhold. 

Oppstart av Frisklivsresepten starter alltid med en samtale for å kartlegge behov, sette mål og finne frem til det tilbudet som er best egnet for deg. Det blir også en midtveissamtale, og en avslutningssamtale for å evaluere og se på veien videre. 

Med unntak av samtaler, er Frisklivsresepten gruppebasert. Fysioterapeutene Jens eller Tone vil alltid være til stede og/eller ha treningene.

Hvor og når?

Alt av samtaler, kurs og undervisning vil foregå i Villaen i Badeparken 10. 

De ulike treningstilbudene vil foregå i Badeparken, på Spenst treningssenter eller Family treningssenter. 

Hva kan jeg oppnå med en frisklivsresept?

Målet med Frisklivsresepten er å få støtte og motivasjon til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet kan være aktuelt både som forebygging av sykdom og som en del av et behandlings-og/eller rehabiliteringsforløp. Kunnskapsoppsummering om tjenestene vi tilbyr har vist at du kan oppnå:

  • Økt aktivitetsnivå på kort og lang sikt 
  • Bedre fysisk form
  • Bedre selvopplevd helse på kort og lang sikt 
  • Økt motivasjon og kunnskap om levevaner og endring av levevaner
  • Sosial støtte sosialt fellesskap, struktur og en positiv forpliktelse
  • Redusert stillesitting
  • Sunnere kosthold
  • Bedre søvn

Betaling

Pris for frisklivsresept er 505 kroner.

Slik melder du deg på

Ved oppstart på en Frisklivsresept må du fylle ut et kartleggingsskjema. Du vil også få et evalueringsskjema ved avsluttet Frisklivsresept. 

Etter du har fylt ut skjemaet, må du ta kontakt med Jens på 98 23 10 09 eller Tone på 40 60 16 50 for å gjøre en avtale. Du kan også ta kontakt via e-post.

Har du problemer med skjema? Ta kontakt med Jens eller Tone

Kontakt

Friskliv og mestring, Badeparken 10, 3257 Larvik

Telefon: 40 60 16 50 / 98 23 10 09

E-post: friskliv@larvik.kommune.no

Til toppen