Vil du delta på kurs for foreldreveiledning?

Innhold

Påmeldingen for to kurs om foreldreveiledning har nå åpnet; Circle of Security foreldreveiledningskurs og PMTO-foreldregruppe.

Kurs: Circle of Security - foreldreveiledning

Circle of Security (COS) er et foreldreveiledningsprogram for deg med barn fra 4 måneder. Du kan nå melde deg på høstens kurs ved Mesterfjellet, Fagerli og Tjølling familiesenter.

Kursinnhold

Foreldre og omsorgspersoner er de viktigste til å ruste barna sine på veien mot trygge, glade og sosiale barn. COS-kurs er for deg som ønsker mer kunnskap, forståelse og refleksjon rundt barneoppdragelse og familieliv. 

Ved COS-kurs legges det vekt på:

  • Hvordan se og forstå barnets signaler og behov
  • Forståelse og regulering av barnets følelser
  • Hvordan takle egne følelser i møte med barna

Under kursene vil det bli vekslet mellom filmvisning og samtale/refleksjon. Du velger selv hvor mye du vil dele av din og din families historie. Det er anbefalt at begge foreldre deltar, dersom det er mulig, og det er viktig å møte hver gang.

Det settes opp kurs vår og høst ved hvert familiesenter. Tilbudet er gratis, med enkel bevertning.

Varighet

Kurset foregår 7 ganger og varer 1,5 time per gang. Du blir kontaktet av kursleder for å ta en prat før oppstart. 

Påmelding

Mesterfjellet familiesenter – oppstart 19. oktober. Klikk her for å melde deg på

Fagerli familiesenter – oppstart 18 oktober. Klikk her for å melde deg på

Tjølling familiesenter – oppstart 29. september. Klikk her for å melde deg på

Stavern familiesenter – oppstart: 25. oktober. Klikk her for å melde din interesse

Kontakt

Hanne Krogstad, helsesykepleier
Telefon: 98 23 12 78
E-post: hanne.krogstad@larvik.kommune.no

For COS-kurs på andre språk kontakt:
Heidi Reif
E-post: heidi.reif@larvik.kommune.no

KLurs: PMTO-foreldregruppe

PMTO-foreldregruppe er for deg som har barn mellom 3 til 12 år. PMTO står for Parent Management Training Oregon.

Mange foreldre opplever i perioder at barna er krevende, at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at hverdagen blir strevsom og mye tid brukes til krangling. Som konsekvens av dette kan foreldre føle seg usikre og maktesløse.

Hvis du kjenner deg igjen her, kan PMTO-foreldregruppe være noe for deg.

Her har vi fokus på å jobbe med å bedre samarbeidet gjennom:

  • Gode og virksomme beskjeder
  • Læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros, anerkjennelse og oppmuntring
  • Mild og forutsigbar grensesetting
  • Tilsyn og oppfølging
  • Problemløsning knyttet til dagligdagse utfordringer i familien

Du møter andre foreldre i samme situasjon og kan dra nytte av andres erfaringer. Du får også trening i hvordan du kan samhandle med barnet, og det er fokus på hva som går bra.

Her kan du lese mer om PMTO

Varighet

Gruppetilbudet går over 12 ganger med 2,5 time per gang. Kursledere tar kontakt med deg for en prat før oppstart. Det er plass til inntil 8 til 10 familier på hvert kurs. 

Tid og sted

Tilbudet vil foregå på Frostvedt i Askeveien 2, fra kl. 13.30 til 16.00. Oppstart er 4. oktober. 

Påmelding

Klikk her for å melde deg på

Til toppen