Helsestasjon

Innhold

Oversikt over helsestasjoner og dere åpningstider.

Pga. koronasituasjonen mottar familiesentrene bare besøkende som har avtaler i svangerskapsomsorgen og på helsestasjon. Det er stengt for Drop-in på ubestemt tid. Dere kan ta kontakt med det familiesenteret dere tilhører på telefon.

Tilbudet er desentralisert og omfatter helsefremmende og sykdomsforebyggende tjenester til foreldre og barn fra barna er nyfødte til de begynner på skolen. 

Vi tilbyr

  • undersøkelser og helseopplysning v/lege, helsesykepleier og fysioterapuet
  • rådgivning og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon hos barn og foreldre
  • vaksiner til barnet etter anbefalt program fra Statens helsetilsyn
  • foreldreveiledning
  • deltagelse i ulike grupper

Betaling

Alle tilbudene på helsestasjonen er gratis.

Åpningstider

Åpningstidene gjenspeiler den enkelte helsestasjons befolkningsgrunnlag.

Kvelde helsestasjon og Svarstad helsestasjon er ikke åpne hver dag, man da kan du ringe Fagerli familiesenter.

Familiesenter Åpningstider Helsesykepleier Telefon Besøksadresse
Fagerli Alle hverdager Margrethe Andvik Areshev
Anne Marie Wittersø
Liv Inger Hildal Lund
33172980

Kremleveien 5, Larvik
Kvelde Hver torsdag og fredag + annenhver onsdag (oddetallsuker) Cecilie Lund Grønner 90629379 Kvelde skole
Svarstad Hver tirsdag Cecilie Lund Grønner 90629379 Ringveien 16, Svarstad
Mesterfjellet Alle hverdager Ingunn Nygård
Line Andreassen
Hege Kålås
98231979 Ahlefeldsgate 6, Larvik
Stavern Alle hverdager Tone H. Emhjellen
Hanne Krogstad Pettersen
Hilde Aares
33199966 Vardeveien 34, Stavern
Tjølling Mandag, tirsdag og torsdag Anita Schrøder
Anita Aas
98231856 Håkestadveien 3, Tjølling
Til toppen