Har du behov for helsehjelp når du er på ferie i Larvik?

Innhold

Du har krav på helse- og omsorgstjenester du trenger i kommunen du oppholder deg i. Hva slags type tjenester kommunen plikter å gi kommer an på hjelpebehovet ditt og lengden på oppholdet.

Trenger du helse- og omsorgstjenester mens du er her bør du søke i god tid før planlagt ferie. Det er for å sikre at vi skal planlegge og rigge et forsvarlig tilbud.

Har du behov for omfattende tjenester må du søke i god tid. Vi understreker at du kun kan få nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Slik søker du

  • Send inn søknad
  • Du blir kontaktet for å kartlegge søknaden sammen med saksbehandler
  • Søknaden vurderes av Tjenestekontoret (etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-1)
  • Du mottar skriftlig vedtak (om du får innvilget søknaden eller ikke)
  • Hvis du får søknaden innvilget (helt eller delvis), vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er
Søk helse- og omsorgstjenester

Det er mye du kan gjøre for å være selvhjelpen og selvhjulpen! Asbjørn Guren er 92 år gammel, og har vært gjennom både hjerneslag og ulike hofteoperasjoner. Takket være tre treninger i uka, gode hjelpemidler og et godt sosialt nettverk lever 92-åringen et selvstendig liv i egen leilighet.

Vi må ta større ansvar selv

Hvis kommunen skal være i stand til å hjelpe dem som trenger det aller mest også i årene fremover, må alle innbyggere, (inkludert feriegjester) pasienter og pårørende forvente å ta et større ansvar for eget liv, helse og alderdom enn det vi har vært vant til.

Larvik kommune har utviklet Tjenesteguiden, som viser tilbud og aktiviteter i hele kommunen, også innenfor frivillighet, kirke og ideelle organisasjoner.  

Vi er helt avhengige av at de som kan klare seg uten kommunens hjelp tar i bruk hjelpemidler, helseteknologi, deltar i aktiviteter og tilbud det ikke må søkes om

Har du spørsmål?

Lurer du på noe eller ønsker råd og veiledning kan du ta kontakt med Tjenestekontoret på telefon 33 17 10 00.

Til toppen