Mestringsteam - lavterskel

Innhold

Noen ganger er livet vanskelig for oss alle, da kan man ha behov for litt hjelp. Vårt mål er at folk skal få rask hjelp når det trengs. Har du utfordringer med livsbelastninger, relasjoner, slitsomme tanker, eller har dårlig selvbilde? Har du opplevd noe som har vært så skremmende at du har utfordringer med å fungere i hverdagen? Sammen kan vi finne ut av hva som vil være til best hjelp for deg.

Målgruppe

Dette er et tilbud for deg som er over 18 år.

Vi tilbyr

 • Assistert selvhjelp - digital modul som du jobber med hjemmefra. Med assistanse fra kognitiv terapeut.
 • Kurs i mestring av:
  • Angst (KAM), Sosial angst, agorafobi og panikkangst
  • Belastninger (KIB) 
 • Kognitiv korttidsterapi- Innebærer ca. 6 samtaler individuelt.
 • Kortvarig oppfølging ved livskriser

Vårt møte med deg

 • Vi bruker FIT (Feedback Informerte tjenester) som verktøy for å følge med på om oppfølgingen du mottar, er til nytte for deg.
 • Vi har juridisk taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Adresse:

Badeparken 10 - 3257 Larvik. 

Terapeuter:

 • Wickie Tollevik tlf. 98231828
 • Kjell Sletsjø  tlf. 98253380  

Du kan ta direkte kontakt med en av oss terapeuter. 

Egensøknad:

Du kan også søke om hjelp hos oss i mestringsteam via egensøknad. Merk da søknaden med “Mestringsteamet”.  

Til toppen