Mestringsteam - lavterskel

Innhold

Noen ganger er livet vanskelig for oss alle, da kan man ha behov for litt hjelp. Vårt mål er at folk skal få rask hjelp når det trengs.

Har du utfordringer med livsbelastninger, relasjoner, slitsomme tanker, eller har dårlig selvbilde? Har du opplevd noe som har vært så skremmende at du har utfordringer med å fungere i hverdagen? Sammen kan vi finne ut av hva som vil være til best hjelp for deg.

Målgruppe

Dette er et tilbud for deg som er over 18 år.

Vi tilbyr

 • Assistert selvhjelp - digital modul som du jobber med hjemmefra. Med assistanse fra kognitiv terapeut.
 • Kurs i mestring av:
  • Angst (KAM), Sosial angst, agorafobi og panikkangst
  • Belastninger (KIB) 
  • Stressmestringskurs
  • Tankevirus-kurs
 • Kognitiv korttidsterapi- Innebærer ca. 6 samtaler individuelt.
 • Kortvarig oppfølging ved livskriser

Vårt møte med deg

 • Vi bruker FIT (Feedback Informerte tjenester) som verktøy for å følge med på om oppfølgingen du mottar, er til nytte for deg.
 • Vi har juridisk taushetsplikt.

Slik kommer du i kontakt med oss

 • Via telefon og sms; se nummer lenger ned på siden Henvisning fra fastlege.
 • Via egensøknad, velg Mestringsteam - lavterskel under tjenester i skjema.
 • Dersom du ikke kan søke digitalt kan du skrive ut skjema og sende pr post:
  Larvik kommune v/Mestringsteam, Postboks 2020, 3255 Larvik
Søk om hjelp hos mestringsteamet

Kontaktinformasjon

Terapeuter:

 • Wickie Tollevik telefon 98 23 18 28
 • Kjell Sletsjø  telefon 98 25 33 80  
 • Liv Marit Taranger telefon 41 30 22 17

Du kan ta direkte kontakt med en av oss terapeuter. 

Til toppen