Om Frisklivssentralen

Innhold

Kommunene er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen.

Ved frisklivssentralen gis det tilbud som har til hensikt å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Frisklivssentralen skal:

 • Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • Gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
 • Understøtte brukerens egen læringsprosess
 • Gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
 • Gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker
 • Styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
 • Være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Vi overholder taushetsplikt. Det vil ikke bli gitt personopplysninger til andre uten din tillatelse.

Vi møter deg med respekt og tillit.

Målgruppe

Frisklivssentralen er for personer som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle, eller allerede har utviklet sykdom. Det er for eksempel egnet ved sammensatte og langvarige helseutfordringer, ved risiko for frafall fra skole eller arbeidsliv.

Vi tilbyr

Frisklivssentralen har ulike tilbud innen trening, kurs og undervisning. Med alt fra månedslange programmer til drop-in timer, kan du velge hva som passer for deg:

Frisklivsresept

En Frisklivsresept er et 12-ukers program med trening, veiledning, samtaler, kurs og undervisning, der mestring og sosialisering står i fokus.

Det blir gågrupper, spinning, styrketrening og egentrening – og kurs innen kosthold, søvn og treningslære. Det vil også bli arrangert inspirasjonsdager med ulikt innhold. 

Du vil ha en oppstartssamtale, en midtveissamtale og en avslutningssamtale. 

Med unntak av samtaler, er Frisklivsresepten gruppebasert. Fysioterapeutene Jens eller Tone vil alltid være til stede og/eller ha treningene.

Gå Videre gruppa

Har du deltatt på Frisklivsresepten og ønsker å trene videre med en hyggelig gjeng? Da kan Gå Videre gruppa være noe for deg.

Gå videre gruppa er en gruppe som trener sammen i Bøkeskogen en times tid, to ganger i uken. Av og til veksles times turene ut med lengre turer. Gå Videre gruppa har, i tillegg til treningsøktene, fokus på det sosiale. Kaffe og en hyggelig prat før og etter treningene.

Kjell's after work out

Onsdag etter jobb kan du bli Kjell på en treningsøkt i Bøkeskogen. Dette tilbudet passer for deg som ønsker og komme i bedre form, men som klarer å gå selvstendig en time uten stopp. 

Økten starter ved å gå en runde rundt i Bøkeskogen, der oppoverbakkene brukes til å få opp pulsen. Det vil også være én til to stopp underveis med styrke- og balanseøvelser.

FRISKLIV 60/70+

Friskliv 60/70+ er for deg over 60 år, som ønsker å komme i bedre form, bli sterkere og møte andre mennesker. 

Tilbudet innebærer trening på Family, gågruppe i Bøkeskogen, musikk og tempo tilpasset målgruppen og undervisning med fokus på god helse og aldring.

Yin Yoga

Yin Yoga er for deg som ønsker å stresse ned og få ny energi i en hektisk hverdag. Mange opplever at Yin Yoga gir ro i kropp og sinn, at man blir mykere i kroppen og får ny energi. 

Kurset går over 8 ganger med varighet på 75 minutter hver gang.

Mindfulness

Har du behov for en pust i bakken? Da kan kanskje mindfulness-tilbudet være noe for deg. 

Timene innebærer ulike oppmerksomhets- og avspenningsøvelser.

Våre forventninger

 • Du tar selv kontakt for avtale, evt får hjelp pårørende eller helsepersonell til å ta kontakt.
 • Har du husdyr, må du være forberedt på at disse ikke kan være med til Frisklivssentralen, heller ikke på utendørs aktiviteter.
 • Du gir beskjed dersom du uteblir fra avtaler eller avtaler må endres.
 • Du er motivert for å trene i grupper og har et ønske om en endring.

Må du søke?

Du tar selv kontakt for avtale. Du trenger ikke søke om tilbud ved Frisklivssentralen.

Betaling

Deltakelse på Frisklivssentralens 12 ukers tilbud koster 505 kroner.

Besøksadresse

Til toppen