Seniorgruppa

Innhold

Seniorgruppa er et samarbeid mellom enheten for Arbeid og Kvalifisering ( AOK) og Omsorgstjenesten for funksjonshemmede ( OmFu) i Larvik kommune.

Bakgrunnen for gruppa er et økende behov for tjenester til eldre utviklingshemmede. Denne gruppa vokser i takt med eldrebølgen.

Gruppen ”eldre utviklingshemmede » er stor og varierer i forhold til utfordringer. Seniorgruppa skal møte disse utfordringene.

For noen av de eldre brukerne på AoK vil det være behov for et roligere dagtilbud. I tillegg gir vi et dagtilbud til brukere i OmFu som ikke lenger er yrkesaktive.

Målgruppe

Samarbeidet retter seg mot tjenestemottakere som allerede har tjenester fra AoK, men også utviklingshemmede som har blitt pensjonister og er tilknyttet OmFu. Samarbeidet inkluderer også integrering av tjenesteytere fra begge enhetene.

1. Alder: Mennesker med utviklingshemming over 50 år og personer med Down syndrom over 45 år, samt for dem over 67 år.

2. Endret arbeidsevne: fortere sliten, redusert produksjonsevne, helsemessig tilstand, generell alderssvekkelse.

Vi tilbyr

Gi seniorbrukere i AoK og OmFu et behovstilpasset dagtilbud gjennom:

  • sosialt fellesskap
  • trygghet
  • trivsel
  • omsorg
  • tilpassede aktiviteter som bl.a. sang / musikk, baking, enkel trim, vedsaging og turer.
Til toppen