Realfag

Innhold

Larvik som realfagskommune.

Larvik ble plukket ut til å være realfagskommune i mai 2015. Vi er en av to kommuner i Vestfold og kanskje falt valget på oss fordi vi har vist vilje til å satse både på Newtonrommet, Matteparken og i den forbindelse et samarbeid med privat næringsliv.

En prosjektgruppe bestående av barnehage og skole er godt i gang med arbeidet. Prosjektperioden er ut 2019 og etter det skal arbeidet spres videre til andre barnehager og skoler.

Barnehager som er med i prosjektet:

Byskogen, Fagerli, Bisjord FUS, Gapatrosten, Kvelde, Solstad, Rødbøl, Tun og Helgeroa barnehage.

Til toppen