Skjema

Skjema for styrere og pedagoger samt foresatte til barn som trenger spesialpedagogisk hjelp.

For styrere og pedagoger

For foresatte

Henvisning til PP-tjenesten fylles ut i samarbeid med barnehagen dersom barnet går i barnehage, hvis ikke kan foresatte søke på eget initiativ. De andre skjemaene fylles ut av kun foresatte.

Til toppen