Kunngjøringer uke 19/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Viktig informasjon 

Tilskudd

Søk om tilskudd til lokale integreringstiltak for ukrainske flyktninger (kommunale midler)
Søknadsfrist 1. juni

Les mer: www.larvik.kommune.no/kultur-idrett-og-frivillighet/tilskudd/soek-om-tilskudd-til-lokale-integreringstiltak-for-ukrainske-flyktninger-kommunale-midler/

 

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av lokale frivillige organisasjoner (IMDi-midler)
Søknadsfrist 1. juni

Les mer: https://www.larvik.kommune.no/kultur-idrett-og-frivillighet/tilskudd/tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-lokale-frivillige-organisasjoner-imdi-midler/ 

 

Høringer

ArkivsakID 20/1140
Temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet er lagt ut til offentlig høring.
Høringsfrist: 2. juni.

Les mer for informasjon og innspillsskjema

 

Koralmusikk og korpskonserter 2022

Hjertelig velkommen til en ny sesong med koralmusikk og korpskonserter!

Larvik Borgermusikk spiller koralmusikk hver søndag morgen kl. 09.00 i Bøkeskogen, fra og med 29. mai til og med 14. august.

Korpsene i Larvik gir ettermiddagskonserter fra den samme scenen i Bøkeskogen i perioden fra og med søndag 15. mai til og med søndag 28. august. Mange korps tilbyr også nærmiljøkonserter rundt om i kommunen i løpet av vår-/sommersesongen. 

Merk at det ikke blir et «utflytter-arrangement» 1. pinsedag, slik dette har vært gjennomført tidligere, men Larvik Borgermusikk spiller koralmusikk kl. 09.00, Bøkekroa serverer frokost, og korpskonserten på ettermiddagen går som normalt. 


Larvik Borgermusikk 2022
Alle søndager fra og med søndag 29. mai til og med søndag 14. august kl. 09.00: Koralmusikk i Bøkeskogen. 

Korpskonserter i Bøkeskogen 2022
Søndag 15. mai kl. 17.00: Nanset Skolekorps.
Søndag 22. mai kl. 17.00: Gjallarhorn.
Søndag 29. mai kl. 16.00: Lågabrass.
Søndag 5. juni (1. pinsedag) kl. 17.00: Larvik Ungdoms Musikkorps.
Mandag 6. juni (2. pinsedag) kl. 17.00: Halsen Ungdomskorps og Østre Halsen Skolekorps.
Søndag 12. juni kl. 17.00: Tjodalyng Skolekorps.
Søndag 19. juni kl. 17.00: Larvik Veterankorps.
Søndag 26. juni kl. 17.00: Larvik Janitsjar.
Søndag 28. august kl. 17.00: Stavern-Agnes Musikkorps.

Nærmiljøkonserter 2022
Onsdag 27. april kl. 18.00: Tjøllingvollen. Tjodalyng Skolekorps.
Torsdag 12. mai kl. 18.30: Yttersølia sykehjem. Larvik Skolekorps.
Mandag 23. mai kl. 18.00: Stavern. Berg Skolekorps og Stavern og Brunlanes Gutte- og Jentekorps.
Søndag 29. mai kl. 13.00: Kvelde sykehjem. Lågabrass.
Mandag 30. mai kl. 18.00: Helgeroa. Berg Skolekorps og Stavern og Brunlanes Gutte- og Jentekorps.
Torsdag 2. juni kl. 18.30: Langestrand sykehjem. Larvik Skolekorps.
Tirsdag 7. juni kl. 18.00: Kysthospitalet. Stavern-Agnes Musikkorps.
Onsdag 8. juni kl. 18.00: Furuheim sykehjem. Nanset Skolekorps.
Mandag 13. juni kl. 18.30: Larvik Museum. Larvik Ungdoms Musikkorps.
Onsdag 15. juni kl. 18.00: Gloppesenteret, Østre Halsen. Larvik Veterankorps.
Onsdag 15. juni kl. 18.00: Østre Halsen skole. Østre Halsen Skolekorps.
Lørdag 18. juni kl. 17.30: Sukkersletta. Halsen Ungdomskorps.
Søndag 19. juni kl. 13.00: Prestegårdstunet, Tjølling. Gjallarhorn.
Lørdag 25. juni kl. 15.00: Helgeroa. Larvik Janitsjar.

Les mer: Korpskonserter i Bøkgeskogen og nærmiljøkonserter 

Ledige stillinger

publisert 12.05.2022 

Til toppen