Eierskap og samarbeid

Innhold

Kommunens eierinteresser og samarbeidspartnere.

Eierskap

Kommunen har eierinteresser i ulike selskaper med ulike selskapsformer:

  • Kommunale foretak (KF)
  • Selskap etter kommuneloven § 27
  • Interkommunale selskap (IKS)
  • Aksjeselskap (AS) inkludert et datterselskap
  • Samvirkeforetak

Selskaper

Selskapets navn  Selskapsform Vedtekter / avtaler
Larvik kulturhus Bølgen KF KF Vedtekter Larvik Kulturhus Bølgen KF
Larvik Havn KF KF Vedtekter Larvik havn
Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat § 27 Vedtekter VIKS
START § 27 Samarbeids og rammeavtale START
Vestfold krematorium IKS IKS Selskapsavtale Vestfold krematorium
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) IKS Selskapsavtale IKA
Larvik Arena IKS IKS  
Telemark kommunerevisjon IKS IKS Selskapsavtale Telemark kommunerevisjon
Vestfoldmuseene IKS IKS Eieravtale og selskapsavtale Vestfoldmuseene
Gea Norvegica Geopark IKS IKS Selskapsavtale Gea Norvegica Geopark
Sør-Øst 110 IKS IKS  Selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS
iFokus AS AS Vedtekter iFokus Eierskapsavtale iFokus
iVekst AS AS Vedtekter iVekst
Vesar AS AS Nye vedtekter er under arbeid
Greve Biogass AS Aksjonæravtale Greve Biogass
Larvik By AS Vedtekter Larvik By
Global Learning Larvik AS Vedtekter Global Learning Larvik
Bibliotekstentralen SA Vedtekter Biblioteksentralen
Larvik kommunale boligstiftelse Stiftelse Samarbeidsavtale LKBS
Thor Heyerdahl Institute Stiftelse Vedtekter Thor Heyerdahl Institute
Lardal eldresenter Stiftelse Vedtekter Lardal eldresenter
Kjærra Fossepark Stiftelse Vedtekter Kjærra Fossepark
Tolleroddenhuset Stiftelse Vedtekter Tolleroddenhuset
Laurvig Hospital Stiftelse Vedtekter Laurvig Hospital
Betjeningsboliger ved Larvik sykehus Stiftelse Vedtekter Betjeningsboliger ved Larvik sykehus
Oslofjorden friluftsråd Frivillig samarbeid  

Politiråd

Politirådet i Larvik ble opprettet i 2008 med initiativ fra Vestfold Politidistrikt. Det er en egen avtale mellom kommunen og Politiet.
Bakgrunnen er regjeringens beslutning om at det skal etableres et mer formalisert samarbeid mellom politidistriktene og kommunene. Det skal opprettes lokale politiråd som samler politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid og felles idédugnader. Dette gir en arena for å omsette kunnskap om lokale problemer til en samordnet innsats. Nærpolitireformen (Prop. 61 LS/2015) sier bl.a. at oppgaven med å utvikle politirådene vil være en del av det løpende arbeidet med å styrke kvaliteten i polititjenesten.

Arbeidet i et Politiråd vil gi kommunale myndigheter mulighet til å komme med nyttige innspill til politiets prioriteringer og planlegging.
På samme måte vil også politiet har mulighet til å påvirke kommunens planer og prioriteringer, hele tiden med målet å forebygge kriminalitet og uønskede hendelser.
Kommunen og politiet er enige om noen felles utfordringer i Larvik kommune:

  • Forebygging av kriminalitet
  • Forebygging av radikalisering
  • Integrering av flyktninger
  • Trygghet og trivsel i kommunen
  • Trygghet på veinettet

Deltagere i Politirådet er:

Ordfører (som leder) og varaordfører, rådmann (som nestleder), SLT-koordinator, kommunalsjef for oppvekst og kultur, kommunalsjef for helse og omsorg og politistasjonssjefen i Larvik og politikontakten.
Politirådet har minst 4 møter i året.
Politikontakt i Politiet er: Trude Løkken
SLT-koordinator i Larvik er: Erica Gutterød Dabe

Til toppen