Digitalt informasjonsmøte om bekkeløp på Holmejordet

Innhold

Larvik kommune inviterer til informasjonsmøte om prosjekt Holmejordet tiltak bekkeløp. Møteinvitasjonen er sendt ut til beboere som kan bli berørt av arbeidene.

Møtet starter 31.01.2022 kl 18:00. Ingen påmelding

Bli med i møtet

Trykk deretter på “Bli med nå”.

Du kan også bli med via telefon ved å ringe +47 23 88 31 91 og angi følgende PIN-kode: 941 936 394#

Det er mulig å sende spørsmål på e-post til kommunens prosjektleder i forkant av møtet. Det vil også være mulig å stille spørsmål etter kommunens presentasjon.

Presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig på Larvik kommunes nettsider i etterkant av møtet.

Ved større nedbørshendelser blir det stående vann i bekkeløpet ved Gamle Stavernsveien og ved Larviksveien (Fv 301). Det er nå laget en plan for å løse dette. Planlagte tiltak vil bedre vannstrømmen. 

Det er kjent at det er kvikkleire i området. Som del av prosjektet er det gjennomført nye grunnundersøkelser. På et sted er sikkerheten mot ras i skråningen ned mot bekken lavere enn ønskelig. På grunn av dette må det gjøres tiltak langs bekken for å unngå ras.

I møtet vil det bli gitt informasjon om

  • Hva som planlegges
  • Resultatet av grunnundersøkelsene
  • Framdrift for prosjektet
Til toppen